Falerystyka

Policyjna falerystyka

 Istnieje wiele opracowań zajmujących się polskimi odznaczeniami cywilnymi, czy wojskowymi. Dotychczas jednak brak było kompleksowego opracowania falerystyki polskich formacji policyjnych. Wiedza była rozproszona w wielu źródłach, często dość fragmentaryczna i niepełna.

Lukę wypełnia wydana w 2011 roku publikacja Zdzisława Sawickiego „Symbolika polskich organizacji bezpieczeństwa”, która opisuje symbole i znaki umieszczane na mundurach polskich formacji ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego XX wieku, w tym m.in. straży obywatelskich i milicji, Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego, Policji Polskiej w Generalnym Gubernatorstwie, jak również Milicji Obywatelskiej i Policji III RP.

Praca ta nie wyczerpuje tematu, jest jednakże udaną próbą zatrzymania w pamięci ikonografii i wiedzy uciekających w niepamięć. Bardzo mała ilość materiału, zarówno pod względem pozyskania przedmiotów, dokumentacji, ikonografii i opracowań tworzy niekiedy luki w pracy. Wiele cennego materiału, szczególnie z okresu I wojny światowej uległo zniszczeniu. Pokazany materiał udało się pozyskać w wyniku szerokiej kwerendy w placówkach muzealnych, archiwach oraz zbiorach prywatnych.

Polecam tę książkę i zachęcam do udostępniania swoich zbiorów i wiedzy, aby pozostawić trwały ślad tej historii.