Strona główna

Strona, którą Państwo odwiedzacie ma służyć utrwalaniu i krzewieniu wiedzy historycznej na temat polskich formacji policyjnych pierwszej połowy XX wieku. Jest wyrazem troski o pielęgnowanie tradycji tychże formacji, ich upowszechnianie i kultywowanie w świadomości społeczeństwa. Jej celem jest zebranie i opracowanie zbioru dokumentacji z zakresu historii Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego, jak również innych służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego funkcjonujących na ziemiach polskich w latach 1914-1945 oraz jej udostępnianie w postaci cyfrowej.

Ta strona nie aspiruje do roli kompleksowego opracowania historii przedwojennej polskiej Policji. Nie jest to ani kompletny katalog, ani encyklopedia, a raczej rodzaj wirtualnego muzeum ukazującego część polskiej historii zapisanej w obrazach. To wirtualne archiwum jest świadectwem miłości Ojczyzny, pełnej poświęcenia i heroizmu służby wielu pokoleń polskich policjantów. Jest próbą zatrzymania w pamięci, ocalenia od zapomnienia pamiątek naszej przeszłości, cząstki naszego wspólnego narodowego dziedzictwa.

Mimo wielu lat poszukiwań i zebraniu niemałej liczby fotografii, dokumentów, publikacji i innych pamiątek, nie sposób w pełni przedstawić funkcjonowanie Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego II RP, czy innych podobnych służb. Potrzebna jest dalsza praca i zaangażowanie. Zapraszam więc do współpracy w tworzeniu tego archiwum. Jeśli posiadacie Państwo zdjęcia, dokumenty, wspomnienia, czy jakiekolwiek inne pamiątki związane z prezentowaną tu tematyką, bardzo proszę o kontakt.

W miarę czasu i możliwości strona będzie rozwijana i uzupełniana o nowe informacje, nowe nabytki i krótkie opracowania dotyczące określonych kwestii związanych z dziejami polskich formacji policyjnych.

Mam nadzieję, że przedstawione tu materiały spotkają się z zainteresowaniem i przyczynią się do spopularyzowania tematyki związanej z historią i tradycją polskich formacji ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Policjantom, którzy nie cofając się przed ofiarą życia, mężnie stali na straży bezpieczeństwa współobywateli.

Pamięci przyjaciela, który odszedł na wieczną służbę stronę tę poświęcam.

                                                 

Polskie organizacje bezpieczeństwa w okresie I wojny światowej

Wybuch I wojny światowej wysunął na arenę międzynarodową sprawę Polski. Dało to sygnał do rozpoczęcia rozmaitych działań, zmierzających do odzyskania niepodległości lub uzyskania szerokiej autonomii politycznej dla narodu polskiego. Były one prowadzone różnymi sposobami, w zależności od prezentowanej przez dane stronnictwo lub ugrupowanie orientacji politycznej. W efekcie tych starań powstawały różne organizacje społeczne i obywatelskie mające charakter czysto polski. Do nich należały m.in. organizacje zajmujące się problematyką ochrony porządku publicznego w szerokim znaczeniu tego określenia. Jedne z nich stanowiły po prostu organizacje paramilitarne, będące na usługach i zabezpieczające interesy poszczególnych rodzimych partii politycznych działających na ziemiach polskich.

> więcej

Instytucje policyjne w II Rzeczypospolitej

Unifikacja służb policyjnych w II RP (1918-1922)

Milicja Ludowa i Policja Komunalna w latach 1918-1919

Starania władz centralnych o stworzenie jednolitej, ogólnopaństwowej służby policyjnej były w dużym stopniu uzależnione od ówczesnego układu sił politycznych w kraju oraz od stanu organizacyjnego instytucji porządkowych dotąd działających na ziemiach polskich. Funkcjonowanie dużej liczby organizacji paramilitarnych o różnej proweniencji politycznej na pewno miało wpływ na efekty działań unifikacyjnych. W ówczesnych realiach polityczno-ustrojowych doszło do powstania dwóch dominujących rodzajów służb. Jak pamiętamy, w okresie 1917-1918 decydującą rolę odgrywały organizacje porządkowe pochodzenia partyjnego i samorządowego.

> więcej

Pamięci Jacka

jacek cz

Umarłych wieczność dotąd trwa,

dokąd pamięcią się im płaci…