Ku pamięci

 

Ku pamięci polskich policjantów II Rzeczypospolitej. Tych, którzy polegli na służbie dochowując wierności słowom złożonej przysięgi. Śmierć ich to pomnik nieugiętej wierności obowiązku – nieugiętej woli dobrej służby Ojczyźnie.

I tych wszystkich, którzy trudy służby dla Ojczyzny i współobywateli znosili gorliwie i sumiennie.

” Żegnaj nam, bracie, żegnaj, towarzyszu! Nie do ziemskiego króla, lecz do niebieskiego, do pewniejszej
instancji odniosłeś nasze jęki, nasz głód, naszą mizerię i opresję – pewniej tam jeszcze ratunek nam wyjednasz, ale sam nie wrócisz więcej, więc płaczemy, więc łzami trumnę twą polewamy, bośmy cię kochali, bracie najmilszy!”

                                                                                          Henryk Sienkiewicz, Ogniem i mieczem

 

Znajdziecie tu Państwo noty biograficzne polskich policjantów wraz z ich wizerunkami, jak również inne wiadomości poświęcone zachowaniu w pamięci funkcjonariuszy polskiej Policji.