Stopnie policyjne

Oznaczenia stopni Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego

 

Policja Państwowa i Policja Województwa Śląskiego były umundurowanymi i uzbrojonymi formacjami powołanymi do ochrony bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Policja była organem wykonawczym władz państwowych i samorządowych, zorganizowanym i wyszkolonym na wzór wojskowy. Była formacją zhierarchizowaną, a jej funkcjonariusze posiadali stopnie służbowe.

Z nazewnictwem policyjnych szarż okresu II Rzeczypospolitej kojarzą się nam dzisiaj następujące stopnie służbowe:

Funkcjonariusze wyżsi (oficerowie)

 • Generalny Inspektor
 • Nadinspektor
 • Inspektor
 • Podinspektor
 • Nadkomisarz
 • Komisarz
 • Podkomisarz
 • Aspirant

Funkcjonariusze niżsi (szeregowi)

 • Starszy Przodownik
 • Przodownik
 • Starszy Posterunkowy
 • Posterunkowy