Wykaz funkcjonariuszy formacji policyjnych poległych w kraju w latach 1915-1939

 

„Cienie zmarłych bohaterów, nie ze słów raport Wam składa policjant Polski – spojrzycie i na mogiły nasze… Komu danem jest dzisiaj życiem się cieszyć i pracą swoją i ciszą rodzinnego domu i szczęściem swoich bliskich. Komu danem jest dzisiaj radować się wielką radością życia w swojej, wolnej Ojczyźnie, niech wie, że choć przebrzmiała wrzawa, choć mu do uszu nie dobiega ponure echo dział – nie koniec przecież krwawym ofiarom.
Giną i nadal ci, którzy zluzowali polskiego żołnierza, iżby zamienił bagnet na pług, spełniwszy swój obowiązek. Giną – w obronie ładu – w obronie prawa – w obronie wolności.
Stoimy na progu nowego życia. Żołnierz polski bagnetem swoim zakreślił granice naszej ziemi. Dziś budujemy na niej dom, gmach wspaniały, gdzie żyć będziemy wielką rodziną ludzi miłujących spokój i pracę. Na progu nowego życia stoimy.
W dniu poświęconym pamięci tych, którzy odeszli – najpierwej cześć poległym na polu walki o wolność, a cześć nie mniejsza – poległym w obronie prawa, które wolności jest duszą”.

(Ofiarom obowiązku. Wydawnictwo poświęcone pamięci poległych funkcjonariuszów policyjnych państwa polskiego z kalendarzem na rok 1926)

 

Oto imiona i nazwiska cichych bohaterów, ofiar spełnionego szczytnie wobec Ojczyzny obowiązku…

 

Nazwisko imię Stopień Data śmierci Województwo
Haman Karol wachmistrz straży obywatelskiej 1915
Bocianowski Walenty posterunkowy straży obywatelskiej 1915
Wierny Bernard posterunkowy straży obywatelskiej 1915
Hartowski Władysław posterunkowy straży obywatelskiej 1918
Renik Stefan wachmistrz straży obywatelskiej 1918
Kamiński Antoni posterunkowy straży obywatelskiej 1918
Gański Jan posterunkowy milicji 1918
Małek Seweryn posterunkowy milicji 1918
Soczyński Józef posterunkowy milicji 1918
Wroński Władysław posterunkowy milicji 1918
Joachimek Kazimierz posterunkowy milicji 1919
Jung Jan posterunkowy milicji 1919
Ejmacki Wawrzyniec posterunkowy milicji 1919
Rutkowski Ignacy kapral milicji 1919
Galej Roman posterunkowy milicji 1919
Milczarek Stefan posterunkowy milicji 1919
Brzemiński Feliks kapral milicji 1919
Sierpiński Feliks kapral milicji 1919
Pieńkowski Leon posterunkowy milicji 1919
Dzierżanowski Jan posterunkowy milicji 1919
Pasikowski Bolesław kapral milicji 1919
Stankiewicz Andrzej kapral milicji 1919
Gwizner Ignacy Konstanty posterunkowy milicji 1919
Morganti Stanisław kapral milicji 13.05.1919
Nickel Maksymilian starszy żandarm krajowy 1919
Skotarczak Ignacy żandarm krajowy 1919
Nurzyński Franciszek posterunkowy milicji 1919
Ciechanowski Antoni starszy posterunkowy 1919
Paluchiewicz Andrzej posterunkowy 1919
Radziszewski Józef aspirant 1919
Czerniawski Antoni posterunkowy 20.07.1919 białostockie
Kozdroń Jan posterunkowy 1919
Szczepański Jan posterunkowy 06.08.1919 warszawskie
Stolarski Tomasz starszy posterunkowy 31.08.1919 m.st. Warszawa
Cywiński Józef starszy posterunkowy 02.09.1919 warszawskie
Kuba Stanisław posterunkowy 02.09.1919 warszawskie
Zagalski Józef posterunkowy 02.09.1919 warszawskie
Krawczyk Antoni posterunkowy 15.09.1919 kieleckie
Wilk Jakub posterunkowy 15.09.1919 kieleckie
Sztorc Wiktor przodownik 17.09.1919 łódzkie
Flak Antoni przodownik 05.10.1919 łódzkie
Fałczyński Piotr posterunkowy 10.10.1919 kieleckie
Słabczyński Józef posterunkowy 21.11.1919 lubelskie
Kłos Wojciech posterunkowy 26.11.1919 łódzkie
Hofman Bolesław posterunkowy 09.12.1919 kieleckie
Krzyściak Antoni starszy posterunkowy 15.12.1919 krakowskie
Mucha Jan przodownik 24.12.1919 lwowskie
Kostrzewa Józef Teofil posterunkowy 15.01.1920 warszawskie
Jarmołowicz Bolesław posterunkowy 23.01.1920 wileńskie
Zajączkowski Edward posterunkowy 23.01.1920 wileńskie
Sidorowicz Antoni wachmistrz żandarmerii 04.02.1920 nowogródzkie
Straszak Franciszek posterunkowy 27.02.1920 kieleckie
Hajduk Stanisław posterunkowy 28.03.1920 łódzkie
Kupidura Andrzej posterunkowy 14.04.1920 warszawskie
Dudziak Leon posterunkowy 14.04.1920 krakowskie
Dereń Antoni kapral żandarmerii 20.04.1920 stanisławowskie
Wiśniewski Karol szeregowy żandarmerii 20.04.1920 stanisławowskie
Grabarczyk Józef posterunkowy 21.04.1920 tarnopolskie
Saba Stanisław starszy posterunkowy 01.05.1920 lubelskie
Rokoszak Antoni posterunkowy 02.05.1920 lwowskie
Donersberg Marian posterunkowy 12.05.1920 lwowskie
Kułtan Wacław posterunkowy 13.05.1920 wileńskie
Kukawski Marian posterunkowy 31.05.1920 tarnopolskie
Barski Jan starszy żandarm 02.06.1920 poznańskie
Karaczun Jan posterunkowy 20.06.2910 nowogródzkie
Szczepaniak Stanisław wachmistrz 23.06.1920 poznańskie
Wiśniewski Stanisław posterunkowy 18.07.1921 tarnopolskie
Najman Aleksander posterunkowy 19.07.1920 łódzkie
Mroziuk Bolesław posterunkowy 20.07.1920 lwowskie
Stępień Józef posterunkowy 20.07.1920 kieleckie
Kwietniewski Jan posterunkowy 22.07.1920 kieleckie
Bauer Leopold posterunkowy 22.07.1920 tarnopolskie
Jacewicz Julian posterunkowy 23.07.1920 białostockie
Staruchowicz Marian starszy przodownik 25.07.1920 tarnopolskie
Mantej Emil starszy posterunkowy 28.07.1920 białostockie
Chorostecki Antoni starszy posterunkowy 28.07.1920 tarnopolskie
Grabczyński Stanisław posterunkowy 28.07.1920 tarnopolskie
Jabłoński Jan posterunkowy 28.07.1920 tarnopolskie
Łukasiewicz Stanisław posterunkowy 28.07.1920 tarnopolskie
Radziszewski Jan posterunkowy 02.08.1920 białostockie
Łojewski Józef starszy posterunkowy 02.08.1920 białostockie
Szugalski Franciszek posterunkowy 02.08.1920 białostockie
Olejnik Zachariasz starszy przodownik 11.08.1920 białostockie
Hilbrunner Leopold posterunkowy 12.08.1920 tarnopolskie
Tide Ludwik starszy posterunkowy 15.08.1920 białostockie
Wolski Jan posterunkowy 15.08.1920 pomorskie
Graczyk Walenty posterunkowy 16.08.1920 pomorskie
Pasieczny Hieronim posterunkowy 17.08.1920 lubelskie
Zerger Marian posterunkowy 19.08.1920 lwowskie
Zarzecki Antoni posterunkowy 20.08.1920 białostockie
Berent Karol wywiadowca 20.08.1920 białostockie
Zieliński Jan przodownik 20.08.1920 lwowskie
Puszkar Jakub starszy przodownik 26.08.1920 stanisławowskie
Marcinowski Franciszek przodownik 27.08.1920 stanisławowskie
Golec Wojciech posterunkowy 28.08.1920 lubelskie
Łamacz Paweł przodownik 30.08.1920 lubelskie
Radecki Józef posterunkowy 30.08.1920 lubelskie
Zientala Franciszek posterunkowy 30.08.1920 lubelskie
Llubak Michał starszy przodownik 01.09.1920 lubelskie
Szypulski Stefan starszy przodownik 01.09.1920 lubelskie
Grodecki Julian posterunkowy 06.09.1920 tarnopolskie
Chalecki Julian posterunkowy 17.09.1920 białostockie
Szymański Józef starszy przodownik 18.09.1920 lwowskie
Urbański Stanisław posterunkowy 21.09.1920 łódzkie
Ciechan Mikołaj posterunkowy 26.09.1920 lubelskie
Noga Wincenty posterunkowy 07.10.1920 kieleckie
Wittan Leon posterunkowy 08.10.1920 warszawskie
Michalski Władysław posterunkowy 11.10.1920 lubelskie
Żak Piotr posterunkowy 11.10.1920 warszawskie
Śmigiel Kazimierz posterunkowy 04.11.1920 lwowskie
Trąbiński Władysław posterunkowy 19.11.1920 białostockie
Stelmach Wojciech posterunkowy 21.11.1920 lwowskie
Radzikowski Hieronim przodownik 24.11.1920 łódzkie
Matuszczak Michał posterunkowy 24.11.1920 lwowskie
Magda Piotr posterunkowy 29.11.1920 lwowskie
Szmidt Wincenty posterunkowy 08.12.1920 łódzkie
Hampel Andrzej posterunkowy 13.12.1920 pomorskie
Sobociński Franciszek posterunkowy 16.12.1920 m.st. Warszawa
Minowski Józef posterunkowy 16.12.1920 wileńskie
Lewandowski Stefan posterunkowy 17.12.1920 warszawskie
Stefanowski Stefan posterunkowy 30.12.1920 m.st. Warszawa
Kwietnia Jan posterunkowy 05.01.1921 m.st. Warszawa
Gudan Władysław posterunkowy 01.01.1921 wileńskie
Sadowski Rościsław posterunkowy 09.01.1921 wołyńskie
Durko Walenty posterunkowy 10.01.1921 kieleckie
Kinelski Antoni posterunkowy 14.01.1921 lwowskie
Szulerecki Feliks posterunkowy 23.01.1921 pomorskie
Czapliński Władysław starszy posterunkowy 10.02.1921 lubelskie
Kaszuba Jan posterunkowy 10.02.1921 poznańskie
Grzywacz Franciszek starszy posterunkowy 21.02.1921 łódzkie
Maliszewski Adam posterunkowy 02.03.1921 m.st. Warszawa
Zbyszyński Jan posterunkowy 03.03.1921 warszawskie
Kochanowski Jan posterunkowy 15.03.1921 warszawskie
Lendzion Wacław posterunkowy 15.03.1921 warszawskie
Fiołka Jerzy wachmistrz Policji Górnego Śląska 20.03.1921 śląskie
Bejda Stanisław posterunkowy 11.04.1921 lubelskie
Szóstka Stanisław posterunkowy 11.04.1921 lubelskie
Grudniok Juliusz nadwachmistrz Policji Górnego Śląska 22.04.1921 śląskie
Hanak Ignacy wachmistrz Policji Górnego Śląska 03.05.1921 śląskie
Larysz Walter kapitan Policji Górnego Śląska 03.05.1921 śląskie
Ogórek Stanisław wachmistrz Policji Górnego Śląska 03.05.1921 śląskie
Picz Augustyn wachmistrz Policji Górnego Śląska 03.05.1921 śląskie
Szendzielorz Karol wachmistrz Policji Górnego Śląska 03.05.1921 śląskie
Szczygieł Szczepan wachmistrz Policji Górnego Śląska 03.05.1921 śląskie
Jata Jan wachmistrz Policji Górnego Śląska 03.05.1921 śląskie
Adamik Paweł wachmistrz Policji Górnego Śląska 03.05.1921 śląskie
Wolski Wiktor posterunkowy 05.05.1921 nowogródzkie
Fiołka Wilhelm wachmistrz Policji Górnego Śląska 08.05.1921 śląskie
Ratuszyński Ireneusz posterunkowy 09.05.1921 lubelskie
Szulewski Wacław posterunkowy 10.05.1921 białostockie
Nowok Tomasz wachmistrz Policji Górnego Śląska 11.05.1921 śląskie
Pasztaleniec Łukasz posterunkowy 19.05.1921 lubelskie
Balski Jan nadwachmistrz Policji Górnego Śląska 26.05.1921 śląskie
Mrozowski Julian starszy przodownik 27.05.1921 kieleckie
Zakrzewski Wojciech posterunkowy 29.05.1921 poznańskie
Krzemik Piotr wachmistrz Policji Górnego Śląska 04.06.1921 śląskie
Witkowski Jacek przodownik 04.06.1921 wołyńskie
Florjan Władysław starszy posterunkowy 16.06.1921 lwowskie
Kowalski Bronisław posterunkowy 24.06.1921 m.st. Warszawa
Barłóg Marcin posterunkowy 03.07.1921 poznańskie
Księżopolski Wiktor przodownik 03.07.1921 wołyńskie
Cudzik Stanisław posterunkowy 09.07.1921 kieleckie
Lutarewicz Felicjan posterunkowy 12.07.1921 wileńskie
Urbański Józef posterunkowy 13.07.1921 poznańskie
Tarłowski Marian starszy posterunkowy 14.07.1921 kieleckie
Kiwior Józef posterunkowy 17.07.1921 kieleckie
Szybiak Feliks posterunkowy 23.07.1921 lwowskie
Przybyszewski Feliks przodownik 03.08.1921 warszawskie
Szulc Walenty posterunkowy 03.08.1921 poznańskie
Płonka Marceli posterunkowy 20.08.1921 kieleckie
Bobrek Michał starszy posterunkowy 29.08.1921 krakowskie
Przymusiński Franciszek posterunkowy 05.09.1921 poznańskie
Grzybowski Kazimierz przodownik 08.09.1921 stanisławowskie
Gąsior Augustyn wachmistrz Policji Górnego Śląska 11.09.1921 śląskie
Nawarski Michał posterunkowy 12.09.1921 m.st. Warszawa
Kubacki Konstanty starszy posterunkowy 17.09.1921 łódzkie
Zaborowski Stanisław przodownik 09.10.1921 białostockie
Burak Michał starszy posterunkowy 09.10.1921 krakowskie
Babiarz Jakub posterunkowy 13.10.1921 lwowskie
Stachurski August posterunkowy 13.10.1921 wołyńskie
Sobaszek Franciszek posterunkowy 13.10.1921 tarnopolskie
Zając Józef posterunkowy 13.10.1921 tarnopolskie
Urbańczyk Franciszek posterunkowy 20.10.1921 kieleckie
Dudek Filip posterunkowy 26.10.1921 lubelskie
Żurawiecki Stanisław posterunkowy 28.10.1921 lwowskie
Kuczyński Stanisław posterunkowy 17.11.1921 białostockie
Parylak Jan posterunkowy 29.11.1921 lwowskie
Magda Piotr posterunkowy 30.11.1921 lwowskie
Pawłowski Michał posterunkowy 16.12.1921 łódzkie
Jurczak Józef posterunkowy 20.12.1921 kieleckie
Olszewski Wacław posterunkowy 20.12.1921 łódzkie
Całyniak Stanisław posterunkowy 25.12.1921 stanisławowskie
Lesik Albert wachmistrz Policji Górnego Śląska 26.12.1921 śląskie
Kluge Jakub posterunkowy 01.01.1922 poznańskie
Kopeć Andrzej posterunkowy 07.01.1922 krakowskie
Rusek Michał posterunkowy 07.01.1922 krakowskie
Tomczak Jan posterunkowy 12.01.1922 poznańskie
Tatura Adam posterunkowy 13.01.1922 nowogródzkie
Łuczyński Marian posterunkowy 24.01.1922 stanisławowskie
Król Tomasz posterunkowy 27.01.1922 lubelskie
Dżugajew Jerzy posterunkowy 19.02.1922 kieleckie
Kowalczyk Jan posterunkowy 19.02.1922 kieleckie
Michalski Antoni posterunkowy 19.02.1922 kieleckie
Krotkiewski Bohdan posterunkowy 09.03.1922 białostockie
Drozd Stefan przodownik 11.03.1922 białostockie
Kurczewski Antoni posterunkowy 11.03.1922 białostockie
Nowak Andrzej posterunkowy 12.03.1922 tarnopolskie
Łozowski Józef posterunkowy 21.03.1922 białostockie
Sapelecki Jan posterunkowy 31.03.1922 kieleckie
Polak Antoni starszy posterunkowy 03.04.1922 kieleckie
Marciniak Feliks posterunkowy 08.04.1922 lubelskie
Laskowski Jan posterunkowy 25.04.1922 warszawskie
Szymański Władysław posterunkowy 25.04.1922 warszawskie
Borzym Adam posterunkowy 29.04.1922 białostockie
Ostaszewski Jan posterunkowy 29.04.1922 białostockie
Olewniczak Władysław posterunkowy 01.05.1922 m.st. Warszawa
Zalasiński Bronisław starszy posterunkowy 02.05.1922 krakowskie
Staniszewski Czesław posterunkowy 06.05.1922 lubelskie
Gałka Tomasz posterunkowy 08.05.1922 lubelskie
Bożkiewicz Kacper starszy posterunkowy 13.05.1922 kieleckie
Tomczak Julian przodownik 21.05.1922 nowogródzkie
Wilkaniec Jan posterunkowy 21.05.1922 nowogródzkie
Lechowicz Marcin starszy posterunkowy 21.05.1922 lwowskie
Zawieja Wojciech starszy posterunkowy 21.05.1922 lwowskie
Szufladowicz Jan posterunkowy 01.06.1922 kieleckie
Korkoza Karp posterunkowy 12.06.1922 poleskie
Woźniak Jan Wiktor starszy przodownik 20.06.1922 kieleckie
Mączyński Antoni starszy posterunkowy 01.07.1922 kieleckie
Kotwica Wincenty posterunkowy 01.07.1922 kieleckie
Porębski Franciszek posterunkowy 06.07.1922 lwowskie
Semeniow Jan przodownik 11.07.1922 warszawskie
Talarek Kazimierz posterunkowy 12.07.1922 łódzkie
Chalecki Jan posterunkowy 15.07.1922 wileńskie
Załuski Juliusz starszy posterunkowy 30.07.1922 m.st. Warszawa
Barłog Marcin posterunkowy 02.08.1922 poznańskie
Mackiewicz Ignacy posterunkowy 25.08.1922 tarnopolskie
Matuszewski Adam posterunkowy 30.08.1922 wileńskie
Rzepecki Aleksander posterunkowy 01.09.1922 warszawskie
Kołaczkowski Józef posterunkowy 05.09.1922 poznańskie
Lubczak Walerian posterunkowy 10.09.1922 lwowskie
Szendera Augustyn starszy posterunkowy 12.09.1922 śląskie
Pactwa Teofil posterunkowy 16.09.1922 poleskie
Kowalczyk Józef posterunkowy 01.10.1922 lubelskie
Kandziora Piotr starszy przodownik 05.10.1922 śląskie
Rus Władysław posterunkowy 12.10.1922 krakowskie
Kuś Władysław posterunkowy 13.10.1922 krakowskie
Cymborski Filip posterunkowy 14.10.1922 lubelskie
Pawłowski Stanisław starszy posterunkowy 16.10.1922 poleskie
Wiśniewski Antoni posterunkowy 16.10.1922 poleskie
Kałążny Józef przodownik 17.10.1922 poznańskie
Głowiński Nikodem przodownik 16.10.1922 tarnopolskie
Pączko Franciszek posterunkowy 16.10.1922 tarnopolskie
Sydor Stanisław posterunkowy 16.10.1922 tarnopolskie
Korczowski Michał przodownik 16.10.1922 tarnopolskie
Wójcik Antoni posterunkowy 22.10.1922 lwowskie
Jędrzejecki Kazimierz posterunkowy 27.10.1922 lwowskie
Misiura Bolesław posterunkowy 03.11.1922 nowogródzkie
Kurosz Paweł posterunkowy 20.11.1922 śląskie
Kownierowicz Julian posterunkowy 23.11.1922 nowogródzkie
Wolek Józef starszy posterunkowy 06.12.1922 poznańskie
Lipp Gustaw posterunkowy 06.12.1922 poznańskie
Markiewicz Mikołaj posterunkowy 18.12.1922 lwowskie
Szabuniewicz Jan posterunkowy 27.12.1922 nowogródzkie
Babicz Wincenty posterunkowy 27.12.1922 nowogródzkie
Przeczek Bernard aspirant 31.12.1922 śląskie
Karbowski Stanisław starszy posterunkowy 02.01.1923 białostockie
Klimaszewski Michał posterunkowy 02.01.1923 białostockie
Wiśniewski Władysław posterunkowy 03.01.1923 wileńskie
Glajcar Jan posterunkowy 04.01.1923 śląskie
Błaszczyk Tadeusz przodownik 17.01.1923 wołyńskie
Maścianica Antoni starszy posterunkowy 18.01.1923 wileńskie
Tolkacz Paweł posterunkowy 22.01.1923 tarnopolskie
Nahorecki Maurycy posterunkowy 28.01.1923 tarnopolskie
Baran Feliks posterunkowy 08.02.1923 wileńskie
Dąbrowski Antoni posterunkowy 17.02.1923 białostockie
Kmiecik Antoni starszy posterunkowy 21.02.1923 poznańskie
Dyll Józef posterunkowy 21.02.1923 krakowskie
Dębiński Kazimierz posterunkowy 25.02.1923 białostockie
Miliszkiewicz Antoni posterunkowy 27.02.1923 wileńskie
Krężel Mieczysław posterunkowy 03.03.1923 kieleckie
Kurpas Wincenty przodownik 06.03.1923 śląskie
Łapawa Michał starszy przodownik 08.03.1923 śląskie
Puchalski Konstanty starszy przodownik 25.03.1923 warszawskie
Kusideł Władysław starszy posterunkowy 13.04.1923 łódzkie
Skotnicki Józef przodownik 21.04.1923 krakowskie
Kozioł Piotr posterunkowy 30.04.1923 kieleckie
Gąsior Józef posterunkowy 01.05.1923 tarnopolskie
Kędzierski Władysław posterunkowy 05.05.1923 stanisławowskie
Krawiec Tomasz przodownik 14.05.1923 śląskie
Gołota Franciszek posterunkowy 19.05.1923 stanisławowskie
Waliszewski Walenty posterunkowy 29.05.1923 łódzkie
Paprzycki Tadeusz posterunkowy 01.06.1923 poznańskie
Wodnicki Tadeusz przodownik 18.06.1923 lubelskie
Kulesza Teodor posterunkowy 22.06.1923 wileńskie
Rębalski Franciszek posterunkowy 25.06.1923 kieleckie
Holler Józef starszy posterunkowy 02.07.1923 lwowskie
Szczepanowicz Marcin posterunkowy 07.07.1923 lwowskie
Mądry Marian posterunkowy 08.07.1923 tarnopolskie
Chmielewski Szymon posterunkowy 13.07.1923 pomorskie
Jarzyna Franciszek posterunkowy 26.07.1923 lubelskie
Dobosiewicz Michał starszy posterunkowy 28.07.1923 stanisławowskie
Mroczkowski Włodzimierz przodownik 04.08.1923 wileńskie
Paduszyński Roman starszy przodownik 06.08.1923 wołyńskie
Dudka Władysław posterunkowy 20.08.1923 poleskie
Miłkowski Mieczysław starszy posterunkowy 25.08.1923 poleskie
Szmiglarski Antoni posterunkowy 25.08.1923 poleskie
Heller Józef posterunkowy 27.08.1923 stanisławowskie
Turliński Józef przodownik 28.08.1923 nowogródzkie
Brzozowski Władysław starszy posterunkowy 28.08.1923 wileńskie
Klusiński Zygmunt posterunkowy 28.08.1923 nowogródzkie
Krzeczkowski Jan posterunkowy 28.08.1923 nowogródzkie
Penda Franciszek posterunkowy 19.09.1923 kieleckie
Blachiński Andrzej przodownik 26.09.1923 kieleckie
Goleniecki Włodzimierz posterunkowy 01.10.1923 kieleckie
Gawlik Józef posterunkowy 06.10.1923 kieleckie
Janowski Jan posterunkowy 16.10.1923 poleskie
Kęcki Roman starszy posterunkowy 22.10.1923 wołyńskie
Ufel Stanisław posterunkowy 22.10.1923 kieleckie
Gajek Ludwik starszy posterunkowy 04.11.1923 kieleckie
Kipiński Piotr posterunkowy 06.11.1923 kieleckie
Kopsztejn Michał posterunkowy 15.11.1923 poleskie
Płonka Franciszek posterunkowy 15.11.1923 wileńskie
Horłoza Franciszek posterunkowy 02.12.1923 nowogródzkie
Ciepielewski Joachim posterunkowy 12.12.1923 wołyńskie
Lejczak Aleksander posterunkowy 04.01.1924 tarnopolskie
Kujawa Jan posterunkowy 15.01.1924 łódzkie
Kicka Józef posterunkowy 27.01.1924 wołyńskie
Grygiel Szczepan posterunkowy 03.03.1924 nowogródzkie
Mordko Władysław posterunkowy 07.03.1924 poleskie
Barmukow Gienadij posterunkowy 09.03.1924 poleskie
Sitarek Jakub posterunkowy 09.03.1924 poleskie
Żemczugow Szymon posterunkowy 18.03.1924 wileńskie
Weyer Jan posterunkowy 19.03.1924 wołyńskie
Serewa Ignacy starszy posterunkowy 20.03.1924 lubelskie
Łyczko Władysław posterunkowy 20.03.1924 krakowskie
Sobociński Piotr posterunkowy 23.03.1924 wileńskie
Wiewiórowski Stanisław posterunkowy 30.03.1924 tarnopolskie
Krupczak Konstanty posterunkowy 02.04.1924 wołyńskie
Seremak Michał starszy posterunkowy 04.04.1924 lubelskie
Czapla Jan posterunkowy 07.04.1924 wileńskie
Hojzera Władysław posterunkowy 07.04.1924 wileńskie
Kołodziejczak Władysław posterunkowy 07.04.1924 wileńskie
Sołtys Władysław posterunkowy 07.04.1924 wileńskie
Borzych Franciszek aspirant 24.04.1924 wołyńskie
Sochacki Ignacy starszy posterunkowy 27.04.1924 poleskie
Herman Piotr posterunkowy 28.04.1924 wołyńskie
Gaweł Stanisław posterunkowy 05.05.1924 krakowskie
Salwierz Michał przodownik 09.05.1924 poleskie
Ługowski Józef posterunkowy 09.05.1924 poleskie
Hejman Jerzy posterunkowy 14.05.1924 poleskie
Łubiarz Adam posterunkowy 14.05.1924 poleskie
Jodłowski Franciszek posterunkowy 15.05.1924 krakowskie
Gralewski Feliks posterunkowy 18.05.1924 wileńskie
Surowski Jan posterunkowy 18.05.1924 wileńskie
Ławrynowicz Czesław starszy przodownik 28.05.1924 wileńskie
Jarosz Alfred przodownik 28.05.1924 lwowskie
Osiński Kazimierz posterunkowy 02.06.1924 poleskie
Rymaszewski Wincenty posterunkowy 02.06.1924 lubelskie
Biegański Władysław posterunkowy 26.06.1924 wołyńskie
Rutko Bronisław posterunkowy 21.06.1924 poleskie
Dul Franciszek starszy posterunkowy 23.06.1924 lwowskie
Łopaciński Włodzimierz komisarz 19.07.1924 nowogródzkie
Jankowski Stanisław posterunkowy 27.07.1924 poleskie
Podymkiewicz Paweł posterunkowy 22.07.1924 wileńskie
Powądra Antoni posterunkowy 30.07.1924 tarnopolskie
Skawiński Antoni posterunkowy 30.07.1924 tarnopolskie
Foss Bernard posterunkowy 04.08.1924 nowogródzkie
Kwaśniewski Kazimierz posterunkowy 04.08.1924 nowogródzkie
Lisiewicz Paweł posterunkowy 04.08.1924 nowogródzkie
Rostek Lucjan posterunkowy 04.08.1924 nowogródzkie
Wojdera Stanisław posterunkowy 04.08.1924 nowogródzkie
Korziuk Ignacy posterunkowy 04.08.1924 nowogródzkie
Matyjaszkiewicz Ryszard starszy posterunkowy 04.08.1924 nowogródzkie
Drobnicki Michał posterunkowy 10.08.1924 tarnopolskie
Pawłowski Czesław posterunkowy 12.08.1924 poleskie
Gawłowski Ignacy starszy posterunkowy 17.08.1924 warszawskie
Wojtkowiak Antoni posterunkowy 20.08.1924 stanisławowskie
Anioł Franciszek przodownik 21.08.1924 pomorskie
Gabryszek Piotr posterunkowy 24.08.1924 wołyńskie
Korzon Wiktor przodownik 27.08.1924 nowogródzkie
Gorzelańczyk Jan posterunkowy 02.09.1924 stanisławowskie
Pala Damazy posterunkowy 06.09.1924 krakowskie
Rapacewicz Jan starszy posterunkowy 29.09.1924 nowogródzkie
Szklarski Hilary posterunkowy 03.10.1924 tarnopolskie
Bebak Jan posterunkowy 09.10.1924 lwowskie
Niespodziewany Feliks posterunkowy 16.10.1924 lubelskie
Kaszuba Franciszek starszy przodownik 21.10.1924 tarnopolskie
Tomaszewski Stanisław posterunkowy 24.10.1924 poznańskie
Tarajko Jan posterunkowy 29.10.1924 lubelskie
Stoj Jan posterunkowy 03.11.1924 poleskie
Wielechowicz Feliks starszy posterunkowy 04.11.1924 kieleckie
Kowalski Zdzisław starszy posterunkowy 05.11.1924 wołyńskie
Korus Wiktor posterunkowy 13.11.1924 śląskie
Szukalski Jan posterunkowy 21.11.1924 krakowskie
Kubala Jan starszy posterunkowy 24.11.1924 krakowskie
Kiebała Franciszek posterunkowy 27.11.1924 krakowskie
Blicharski Stanisław starszy posterunkowy 02.12.1924 łódzkie
Grechuta Piotr posterunkowy 02.12.1924 wileńskie
Nowakowski Franciszek posterunkowy 05.12.1924 lwowskie
Gajewski Edmund posterunkowy 11.12.1924 wileńskie
Bobrek Franciszek posterunkowy 27.12.1924 poleskie
Paskuda Stefan posterunkowy 29.12.1924 wileńskie
Sosna Ludwik posterunkowy 01.01.1925 śląskie
Michalak Ignacy posterunkowy 07.01.1925 poleskie
Wróblewski Tomasz przodownik 19.01.1925 poleskie
Galicki Tomasz posterunkowy 11.02.1925 wileńskie
Przybylak Jan posterunkowy 17.02.1925 wołyńskie
Stankiewicz Kazimierz posterunkowy 20.02.1925 wileńskie
Kapcia Rudolf posterunkowy 04.03.1925 wileńskie
Śledzik Jan posterunkowy 16.03.1925 łódzkie
Tomczyk Franciszek posterunkowy 23.03.1925 m.st. Warszawa
Szmigielski Wincenty posterunkowy 28.03.1925 wołyńskie
Jarzębski Władysław posterunkowy 14.04.1925 tarnopolskie
Chudzik Edward posterunkowy 17.04.1925 wileńskie
Sentkowski Stanisław posterunkowy 19.04.1925 lwowskie
Bednarek Antoni posterunkowy 20.04.1925 warszawskie
Koźniewski Feliks posterunkowy 21.04.1925 wileńskie
Woźny Michał posterunkowy 27.04.1925 lwowskie
Podbielski Piotr posterunkowy 30.04.1925 białostockie
Gnus Michał starszy posterunkowy 16.05.1925 lwowskie
Maziarski Władysław posterunkowy 19.05.1925 krakowskie
Zajączkowski Konstanty starszy posterunkowy 30.05.1925 białostockie
Przelaskowski Jan posterunkowy 05.07.1925 nowogródzkie
Spaczyński Izydor przodownik 11.07.1925 wołyńskie
Nagocki Ignacy posterunkowy 11.07.1925 łódzkie
Kamer Józef posterunkowy 12.07.1925 kieleckie
Rejkowski Stanisław posterunkowy 12.07.1925 wileńskie
Dana Józef posterunkowy 13.07.1925 łódzkie
Witman Feliks posterunkowy 17.07.1925 m.st. Warszawa
Gromadka Mieczysław posterunkowy 19.07.1925 stanisławowskie
Sępski Julian posterunkowy 19.07.1925 wileńskie
Mackiewicz Władysław posterunkowy 25.07.1925 wileńskie
Szymczak Stanisław posterunkowy 01.08.1925 pomorskie
Piwnik Stanisław posterunkowy 03.08.1925 wileńskie
Grześków Władysław posterunkowy 04.08.1925 tarnopolskie
Pyrczek Józef posterunkowy 23.08.1925 śląskie
Inkielman Adolf posterunkowy 25.08.1925 warszawskie
Chojnacki Antoni starszy posterunkowy 03.11.1925 łódzkie
Lewenec Teodor przodownik 05.11.1925 lwowskie
Nowicki Wacław posterunkowy 25.11.1925 łódzkie
Szulecki Jan starszy przodownik 02.02.1926 m.st. Warszawa
Beszterda Jan przodownik 07.02.1926 lwowskie
Snochowski Józef posterunkowy 10.02.1926 wołyńskie
Zawadzki Stanisław starszy posterunkowy 17.02.1926 stanisławowskie
Maczukienis Mieczysław posterunkowy 03.03.1926 wileńskie
Grabiec Władysław posterunkowy 04.03.1926 lubelskie
Cieślik Józef posterunkowy 18.04.1926 stanisławowskie
Grudziński Wacław starszy posterunkowy 01.05.1926 m.st. Warszawa
Kulesza Feliks posterunkowy 10.05.1926 białostockie
Dajczmanek Józef starszy posterunkowy 12.05.1926 śląskie
Prymycz Michał starszy posterunkowy 10.06.1926 kieleckie
Bissinger Jakub przodownik 05.08.1926 poleskie
Armata Antoni posterunkowy 14.08.1926 stanisławowskie
Dackow Seweryn posterunkowy 14.08.1926 białostockie
Słomski Józef posterunkowy 30.08.1926 m.st. Warszawa
Olak Józef posterunkowy 03.09.1926 m.st. Warszawa
Śmigielski Feliks posterunkowy 28.09.1926 warszawskie
Walerysiak Stanisław posterunkowy 16.11.1926 wołyńskie
Jurek Piotr posterunkowy 01.12.1926 m.st. Warszawa
Porowski Jan posterunkowy 10.12.1926 lubelskie
Piszczyk Witold posterunkowy 16.02.1927 kieleckie
Król Wacław posterunkowy 16.03.1927 lubelskie
Kaleta Marcin starszy posterunkowy 30.03.1927 kieleckie
Milcz Franciszek posterunkowy 26.04.1927 krakowskie
Migalski Władysław posterunkowy 10.05.1927 kieleckie
Kawczyński Henryk starszy posterunkowy 21.05.1927 poznańskie
Miazek Edward posterunkowy 22.07.1927 łódzkie
Musielak Walenty posterunkowy 28.07.1927 poznańskie
Jezierski Edward posterunkowy 22.09.1927 lubelskie
Zgołda Adam posterunkowy 29.09.1927 poleskie
Komorowski Franciszek posterunkowy 11.10.1927 wołyńskie
Tałałaj Hieronim posterunkowy 22.10.1927 wołyńskie
Tetera Józef posterunkowy 23.10.1927 poleskie
Kiszkowski Franciszek starszy posterunkowy 04.11.1927 lubelskie
Kotarski Piotr posterunkowy 08.01.1928 poleskie
Szeligowski Feliks starszy przodownik 17.01.1928 stanisławowskie
Sobolewski Mieczysław przodownik 17.01.1928 stanisławowskie
Radosz Władysław posterunkowy 28.02.1928 m.st. Warszawa
Wapszko Władysław starszy posterunkowy 19.03.1928 łódzkie
Marcinek Franciszek posterunkowy 05.04.1928 m.st. Warszawa
Kwiecień Ludwik posterunkowy 08.04.1928 łódzkie
Kopania Jan starszy posterunkowy 17.04.1928 łódzkie
Skałecki Michał przodownik 24.04.1928 poznańskie
Wojton Wojciech posterunkowy 14.05.1928 krakowskie
Leśnik Wincenty starszy posterunkowy 07.06.1928 śląskie
Eustasiak Bronisław przodownik 17.06.1928 warszawskie
Gniado Andrzej posterunkowy 24.06.1928 warszawskie
Bachner Zygmunt przodownik 08.08.1928 kieleckie
Krupiński Czesław starszy posterunkowy 12.09.1928 m.st. Warszawa
Gąsior Leon starszy posterunkowy 22.10.1928 wołyńskie
Marciniak Wincenty posterunkowy 22.10.1928 wołyńskie
Kiełbiński Antoni przodownik 11.11.1928 warszawskie
Stankiewicz Jan posterunkowy 03.12.1928 lwowskie
Niedzielski Jan posterunkowy 22.12.1928 krakowskie
Maniecki Antoni posterunkowy 02.02.1929 białostockie
Walczak Piotr posterunkowy 11.04.1929 warszawskie
Bamber Ludwik posterunkowy 04.05.1929 poznańskie
Żelaskowski Feliks posterunkowy 03.06.1929 nowogródzkie
Kozera Antoni posterunkowy 06.07.1929 poleskie
Matuszewski Bronisław posterunkowy 06.07.1929 białostockie
Bączkowski Józef starszy posterunkowy 08.08.1929 warszawskie
Gutt Józef posterunkowy 21.08.1929 stanisławowskie
Woźniak Paweł posterunkowy 24.08.1929 łódzkie
Gralewski Władysław posterunkowy 26.08.1929 warszawskie
Wawrzyniak Michał posterunkowy 02.09.1929 poznańskie
Jaksoniak Antoni posterunkowy 03.09.1929 stanisławowskie
Dolała Michał posterunkowy 24.09.1929 poznańskie
Czopek Józef posterunkowy 18.10.1929 krakowskie
Antczak Marian posterunkowy 03.11.1929 łódzkie
Łaszewski Teofil posterunkowy 11.11.1929 łódzkie
Kaczmarek Ludwik posterunkowy 30.11.1929 poznańskie
Zawadzki Michał posterunkowy 13.12.1929 wileńskie
Tomczyk Franciszek posterunkowy 06.01.1930 lwowskie
Pawlak Franciszek posterunkowy 17.03.1930 warszawskie
Kopczyński Stanisław posterunkowy 18.03.1930 kieleckie
Szałwiński Franciszek posterunkowy 11.04.1930 nowogródzkie
Kopka Władysław posterunkowy 24.04.1930 m.st. Warszawa
Balcer Stanisław przodownik 21.06.1930 poznańskie
Taracha Karol posterunkowy 19.07.1930 lubelskie
Chojnacki Juliusz posterunkowy 22.07.1930 kieleckie
Kluk Andrzej posterunkowy 29.07.1930 poleskie
Molewski Józef posterunkowy 30.07.1930 lwowskie
Korzeniowski Jan posterunkowy 10.10.1930 łódzkie
Świątecki Konstanty posterunkowy 01.11.1930 m.st. Warszawa
Sznapka Jan przodownik 22.11.1930 śląskie
Miotek Jan posterunkowy 21.12.1930 wołyńskie
Góral Jan starszy posterunkowy 16.01.1931 lubelskie
Leis Aleksander starszy posterunkowy 30.05.1931 pomorskie
Świerczyński Antoni starszy posterunkowy 01.06.1931 łódzkie
Widelski Michał posterunkowy 04.06.1931 łódzkie
Guziński Franciszek przodownik 12.06.1931 poleskie
Gibczyński Jan starszy posterunkowy 27.07.1931 lwowskie
Buksa Jakub przodownik 10.08.1931 lwowskie
Mikrut Michał posterunkowy 21.08.1931 krakowskie
Bukowski Jan posterunkowy 22.08.1931 krakowskie
Świątkowski Norbert posterunkowy 23.08.1931 wołyńskie
Rusek Jan posterunkowy 27.08.1931 krakowskie
Nowicki Stanisław posterunkowy 31.08.1931 stanisławowskie
Sitek Paweł posterunkowy 08.09.1931 lubelskie
Serwa Józef posterunkowy 11.10.1931 łódzkie
Dybiec Stanisław posterunkowy 05.11.1931 poleskie
Niemirski Wiktor posterunkowy 14.12.1931 m.st. Warszawa
Zawieska Wacław posterunkowy 14.12.1931 pomorskie
Brudnowski Mateusz posterunkowy 21.12.1931 lubelskie
Buczyński Franciszek przodownik 31.12.1931 warszawskie
Migdalski Jan posterunkowy 13.02.1932 m.st. Warszawa
Karwański Tomasz posterunkowy 15.02.1932 warszawskie
Czechowski Emilian podkomisarz 22.03.1932 lwowskie
Gajda Józef starszy posterunkowy 30.04.1932 śląskie
Sypuła Leonard posterunkowy 07.06.1932 warszawskie
Andrzejewski Wilhelm posterunkowy 06.08.1932 wileńskie
Pawłowski Jan posterunkowy 10.07.1932 lubelskie
Borsuk Michał posterunkowy 06.08.1932 poleskie
Wysokiński Antoni posterunkowy 06.08.1932 poleskie
Lemiesz Paweł posterunkowy 13.08.1932 białostockie
Szczęsnulewicz Jan posterunkowy 12.09.1932 lwowskie
Walat Jan posterunkowy 14.11.1932 krakowskie
Kojat Alfred przodownik 30.11.1932 lwowskie
Łudzik Szymon posterunkowy 17.12.1932 kieleckie
Szafrański Józef posterunkowy 24.12.1932 warszawskie
Woyczyński Stefan podkomisarz 21.01.1933 m.st. Warszawa
Przedpełski Stanisław starszy przodownik 13.02.1933 m.st. Warszawa
Bruss Marian posterunkowy 01.03.1933 tarnopolskie
Rzodkiewicz Izydor posterunkowy 04.03.1933 białostockie
Dębiński Antoni posterunkowy 24.03.1933 warszawskie
Solarz Jan posterunkowy 13.05.1933 lwowskie
Wróbel Władysław posterunkowy 24.05.1933 lubelskie
Copik Edward starszy posterunkowy 12.06.1933 śląskie
Rejman Józef starszy posterunkowy 20.06.1933 lwowskie
Sroka Ignacy posterunkowy 22.06.1933 lwowskie
Ścisłowski Feliks posterunkowy 22.06.1933 lwowskie
Grzegorczyk Antoni posterunkowy 25.06.1933 wileńskie
Góra Leopold starszy posterunkowy 26.08.1933 krakowskie
Markiewicz Feliks posterunkowy 30.09.1933 lwowskie
Fiwek Zygmunt starszy posterunkowy 08.10.1933 tarnopolskie
Bąk Franciszek posterunkowy 14.11.1933 lwowskie
Krzyszowski Julian posterunkowy 14.11.1933 lwowskie
Fojcik Wincenty posterunkowy 26.11.1933 śląskie
Matusiak Franciszek posterunkowy 30.11.1933 pomorskie
Szymański Edward przodownik 02.12.1933 poznańskie
Andysz Stefan posterunkowy 18.12.1933 łódzkie
Maciejewski Ignacy starszy posterunkowy 04.01.1934 białostockie
Romanowski Jan starszy posterunkowy 07.01.1934 warszawskie
Kuźniarski Albin przodownik 19.01.1934 lubelskie
Kuciński Franciszek posterunkowy 20.01.1934 warszawskie
Swigoń Piotr posterunkowy 11.02.1934 poznańskie
Głowniak Józef starszy posterunkowy 13.03.1934 tarnopolskie
Lewandowski Feliks przodownik 16.03.1934 lwowskie
Żero Leon starszy posterunkowy 21.03.1934 nowogródzkie
Wróbel Tadeusz przodownik 23.03.1934 lwowskie
Karaś Michał starszy posterunkowy 02.05.1934 poleskie
Bednarczyk Rudolf posterunkowy 24.05.1934 lwowskie
Kowalski Marian posterunkowy 13.06.1934 kieleckie
Dobrowolski Stefan posterunkowy 08.07.1934 łódzkie
Cipior Tadeusz przodownik 29.07.1934 warszawskie
Stachelski Jan posterunkowy 01.09.1934 poznańskie
Jacyno Stanisław starszy posterunkowy 22.09.1934 lwowskie
Pulsakowski Józef starszy posterunkowy 09.10.1934 kieleckie
Pastelski Paweł starszy posterunkowy 10.10.1934 śląskie
Łuciuk Józef starszy posterunkowy 31.10.1934 lubelskie
Hirst Ernest starszy posterunkowy 11.12.1934 śląskie
Szatkowski Bolesław posterunkowy 24.12.1934 poznańskie
Marchlik Józef posterunkowy 28.01.1935 stanisławowskie
Jałocha Józef posterunkowy 11.03.1935 kieleckie
Zyzik Filip przodownik 27.04.1935 śląskie
Drzewiecki Bolesław starszy posterunkowy 01.05.1935 poleskie
Kucharski Wojciech starszy posterunkowy 09.05.1935 lwowskie
Szymkowski Józef starszy posterunkowy 26.05.1935 warszawskie
Biernacki Jan starszy posterunkowy 01.06.1935 wołyńskie
Biniszewski Józef posterunkowy 20.06.1935 warszawskie
Rychter Józef posterunkowy 24.06.1935 wołyńskie
Kusztal Antoni posterunkowy 25.06.1935 wołyńskie
Kuryłek Aleksander starszy przodownik 04.07.1935 wołyńskie
Sińczuk Stanisław przodownik 13.07.1935 lubelskie
Stangret Feliks starszy przodownik 14.07.1935 kieleckie
Mastelerczuk Jan starszy przodownik 30.07.1935 wołyńskie
Miącz Franciszek przodownik 15.08.1935 lubelskie
Karasek Zygmunt posterunkowy 18.08.1935 łódzkie
Garnczarczyk Bolesław posterunkowy 21.08.1935 śląskie
Górecki Franciszek posterunkowy 17.09.1935 krakowskie
Kurowski Wacław posterunkowy 20.09.1935 lubelskie
Krzyżanowski Władysław starszy posterunkowy 03.10.1935 kieleckie
Mindakiewicz Jan starszy posterunkowy 13.10.1935 m.st. Warszawa
Żmura Anastazy posterunkowy 17.11.1935 pomorskie
Taras Aleksander starszy posterunkowy 30.11.1935 lubelskie
Sługocki Eugeniusz posterunkowy 13.12.1935 lwowskie
Ochmański Piotr starszy posterunkowy 15.12.1935 warszawskie
Strassenberg Bronisław posterunkowy 02.02.1936 lubelskie
Królik Józef posterunkowy 26.02.1936 wołyńskie
Szczepankiewicz Jan starszy przodownik 12.03.1936 pomorskie
Ojrzyński Paweł posterunkowy 26.03.1936 nowogródzkie
Drągowski Józef posterunkowy 23.04.1936 białostockie
Rybacki Zygmunt posterunkowy 31.05.1936 nowogródzkie
Juraszek Józef starszy posterunkowy 11.06.1936 śląskie
Bartnik Józef posterunkowy 11.06.1936 śląskie
Glazer Jan starszy posterunkowy 24.06.1936 łódzkie
Studziński Zygmunt starszy przodownik 09.07.1936 m.st. Warszawa
Chomacki Jan posterunkowy 10.07.1936 m.st. Warszawa
Sikora Stanisław starszy posterunkowy 28.07.1936 pomorskie
Krupa Jan posterunkowy 22.08.1936 lubelskie
Urbaś Jan posterunkowy 16.09.1936 lubelskie
Bergandy Sylwester starszy posterunkowy 24.11.1936 poznańskie
Szałęga Ludwik posterunkowy 30.11.1936 nowogródzkie
Marczewski Józef posterunkowy 11.12.1936 wołyńskie
Pollak Bolesław posterunkowy 07.01.1937 wołyńskie
Trojanowski Jan posterunkowy 07.02.1937 m.st. Warszawa
Białkowski Antoni Franciszek posterunkowy 13.03.1937 krakowskie
Rudkowski Adolf posterunkowy 14.03.1937 wołyńskie
Wasilewski Józef posterunkowy 22.04.1937 białostockie
Kędziora Stefan starszy posterunkowy 13.05.1937 poleskie
Kuziemski Stanisław przodownik 04.07.1937 warszawskie
Mościcki Jan starszy przodownik 06.08.1937 lubelskie
Andrasik Stanisław posterunkowy 28.08.1937 m.st. Warszawa
Mańkowski Paweł posterunkowy 31.08.1937 lwowskie
Pińczak Franciszek starszy posterunkowy 11.09.1937 poznańskie
Kunik Jan starszy przodownik 14.09.1937 lwowskie
Chełmiński Władysław podkomisarz 15.09.1937 wołyńskie
Kopaczyński Stanisław posterunkowy 18.09.1937 krakowskie
Kawczyński Stanisław starszy posterunkowy 10.10.1937 pomorskie
Junka Władysław przodownik 06.11.1937 krakowskie
Stempień Józef przodownik 04.12.1937 łódzkie
Bąk Henryk posterunkowy 16.12.1937 m.st. Warszawa
Jatczak Jan posterunkowy 27.12.1937 m.st. Warszawa
Żemła Damazy starszy posterunkowy 03.01.1938 kieleckie
Maniek Andrzej starszy posterunkowy 16.01.1938 krakowskie
Karpowicz Józef posterunkowy 27.01.1938 wileńskie
Kościński Tadeusz posterunkowy 09.02.1938 tarnopolskie
Mazepa Stanisław posterunkowy 10.02.1938 tarnopolskie
Wodnicki Jan przodownik 14.02.1938 lubelskie
Sitkiewicz Wacław posterunkowy 27.02.1938 lwowskie
Walach Jan przodownik 02.03.1938 śląskie
Chaczko Stefan Zenobiusz posterunkowy 09.03.1938 warszawskie
Szulc Stanisław posterunkowy 10.03.1938 kieleckie
Wawerski Ludwik posterunkowy 18.03.1938 lubelskie
Karwan Wawrzyniec posterunkowy 22.03.1938 wileńskie
Bilewicz Stefan posterunkowy 27.03.1938 lwowskie
Dyklewski Piotr starszy przodownik 30.03.1938 krakowskie
Bucza Michał starszy przodownik 13.04.1938 warszawskie
Bisiniek Jan posterunkowy 18.04.1938 tarnopolskie
Niedziela Franciszek starszy posterunkowy 19.04.1938 krakowskie
Matuszczak Stanisław starszy posterunkowy 26.05.1938 łódzkie
Dzido Tomasz posterunkowy 25.06.1938 lubelskie
Chaberski Edmund starszy posterunkowy 26.06.1938 lubelskie
Bachorski Stanisław posterunkowy 08.07.1938 nowogródzkie
Damek Józef posterunkowy 11.07.1938 poleskie
Czajkowski Józef starszy posterunkowy 25.08.1938 m.st. Warszawa
Kołodziejczyk Feliks posterunkowy 14.09.1938 łódzkie
Stanek Leon starszy posterunkowy 28.10.1938 lwowskie
Gos Stanisław przodownik 06.11.1938 warszawskie
Jankowski Michał starszy posterunkowy 10.11.1938 lubelskie
Dembiński Stefan posterunkowy 18.11.1938 lubelskie
Rouba Dionizy posterunkowy 21.11.1938 kieleckie
Gocyla Stanisław posterunkowy 13.01.1939 kieleckie
Bernaś Tomasz Jan posterunkowy 29.01.1939 warszawskie
Pawlak Teofil posterunkowy 08.02.1939 warszawskie
Frankowski Władysław starszy posterunkowy 28.02.1939 poznańskie
Bednarek Stanisław posterunkowy 24.02.1939 lubelskie
Kogaczewski Witalis starszy posterunkowy 27.02.1939 tarnopolskie
Sierant Bronisław posterunkowy 08.04.1939 wołyńskie
Słaby Andrzej przodownik 20.04.1939 tarnopolskie
Pawelczyk Jan starszy posterunkowy 20.04.1939 śląskie
Sikorski Władysław starszy posterunkowy 26.04.1939 lwowskie
Karkosz Roman posterunkowy 05.06.1939 tarnopolskie
Pietrowiak Marcin starszy posterunkowy 17.06.1939 pomorskie
Prajsnar Stanisław starszy posterunkowy 02.07.1939 tarnopolskie
Dziurski Stanisław posterunkowy 21.07.1939 kieleckie
Szwagiel Wiktor posterunkowy 14.08.1939 śląskie

Dołożyłem wszelkich starań, aby przedstawić jak najbardziej wiarygodną i kompletną listę. Opierałem się jednak w dużej części nie na materiałach źródłowych, a wtórnych opracowaniach. Dlatego też nie mogę wykluczyć ewentualnych błędów i braków.

 

Opracowano na podstawie:

Ofiarom obowiązku. Wydawnictwo poświęcone pamięci poległych funkcjonariuszów policyjnych państwa polskiego z kalendarzem na rok 1926

W.Strzelecki, Bezpieczeństwo na ziemiach Polski. Od kmiecia grodowego do granatowej armji, Warszawa 1934

Kalendarzyki Policji Województwa Śląskiego, 1926 – 1939

R. Litwiński, Korpus Policji w II Rzeczypospolitej

R. Socha, J. Mikitin, G. Grześkowiak, Śląscy policjanci polegli w służbie, Katowice 2010

i inne

                                                                                                                                                               Do góry