Wykaz policjantów pomordowanych przez Sowietów w 1940 r.

Wykaz policjantów pomordowanych przez Sowietów w 1940 r.


Nazwiska oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego więzionych w Ostaszkowie są w większości znane. Oprócz nich wielu innych policjantów poniosło śmierć z ręki okupanta sowieckiego w roku 1939 i latach następnych. Nie wszyscy zginęli w boju. Byli skrytobójczo mordowani i mogli mieć tylko nadzieję, że ich śmierć nie będzie daremna. Pozostali w bezimiennych, zapomnianych mogiłach.

Lista nie jest więc kompletna. Dołożyłem wszelkich starań, aby przedstawić jak najbardziej wiarygodny i kompletny spis. Opierałem się jednak nie na materiałach źródłowych, a wtórnych opracowaniach. Dlatego też nie mogę wykluczyć ewentualnych błędów i braków.


Bardzo trudno określić straty Policji polskiej we wrześniu 1939 roku. Liczbę poległych i zamordowanych szacuje się na około 3 tysiące. Do niewoli sowieckiej dostało się prawie 12 tysięcy policjantów. Większość z nich trafiła do łagrów, z których nie było powrotu. Wzięci do niewoli sowieckiej polscy policjanci zostali wiosną 1940 roku zamordowani przez NKWD w Twerze i nnych miejscach, i potajemnie pogrzebani w wielu bezimiennych masowych grobach, między innymi w Miednoje i Bykowni.


Wielu policjantów kontynuowało walkę o wolną Polskę. Wielu współpracowało z ruchem oporu i oddało życie za ojczyznę. Ginęli na wszystkich frontach II wojny światowej. Los kilku tysięcy funkcjonariuszy Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego jest nadal nieznany.


Ich imiona pozostaną na zawsze wyryte w sercach bliskich. Niechże ten ślad utrwali się również ku pamięci kolejnych pokoleń.


Należy im się nasza cześć i szacunek! Świadectwo grobów z Katynia, Charkowa, Miednoje i Bykowni zobowiązuje żyjących.


[…]

jesteśmy mimo wszystko
stróżami naszych braci

niewiedza o zaginionych
podważa realność świata
wtrąca w piekło pozorów
diabelską sieć dialektyki
głoszącej że nie ma różnicy
między substancją a widmem

musimy zatem wiedzieć
policzyć dokładnie
zawołać po imieniu
opatrzyć na drogę

w miseczkę z gliny
proso mak
kościany grzebień
groty strzał
pierścień wierności

Zbigniew Herbert, Pan Cogito o potrzebie ścisłościKsięgi Cmentarne Miednoje, Katyń i Charków powstały z inicjatywy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Stanowią ważny element działań zmierzających do tego, by prawda i sprawiedliwość odniosły dziejowy triumf. Zawierają listy ofiar zbrodni wraz z krótkimi notkami biograficznymi.


Miednoje.

Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, t.1

Miednoje.

Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, t.2

Katyń.

Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego

Charków.

Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego

Bykownia.

Polski Cmentarza Wojenny w Kijowie-BykowniDo góry