Białoruska lista katyńska

Białoruska lista katyńska

 

Składają się na nią listy dyspozycyjne zawierające nazwiska 3870 skazanych na śmierć na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku obywateli polskich przetrzymywanych w więzieniach NKWD na terytorium II Rzeczypospolitej włączonych w 1939 do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

Można z dużym prawdopodobieństwem uznać, iż byli to oficerowie Wojska Polskiego, funkcjonariusze Policji Państwowej i osoby cywilne aresztowane po 17 września 1939 roku na terenach zajętych przez Sowietów. Po decyzji z 5 marca 1940 r. z więzień z zachodnich obwodów Białorusi zostali oni skierowani transportami do więzienia w Mińsku, gdzie zostali zamordowani strzałem w tył głowy.

Miejscem wskazanym jako teren, na którym spoczywają są Kuropaty pod Mińskiem. Jako możliwą lokalizację ukrycia zwłok ofiar z Białoruskiej Listy Katyńskiej wymieniano również kilka miejsc w rejonie Mińska i Głębokiego.

Białoruska lista katyńska jest uznawana za jedną z największych tajemnic zbrodni katyńskiej z 1940 roku. Nie została jak dotąd odnaleziona w archiwach białoruskich ani rosyjskich.

 

Powyższy wykaz stanowi fragment listy sporządzonej przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (CPRDiP) zawierającej niepełny spis obywateli polskich, którzy zostali w roku 1939 lub 1940 aresztowani bądź wzięci do niewoli na obszarze województwa białostockiego, nowogrodzkiego, wileńskiego i poleskiego. Z uwagi na to, że dalszy los tych osób pozostaje niewiadomy, można przypuszczać, że część z nich została zamordowana na mocy decyzji Biura Politycznego WKP(b) z dnia 5 marca 1940 r. i figuruje na nieodnalezionej dotychczas tzw. białoruskiej liście katyńskiej.

Bazę dla sporządzenia przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia listy stanowił spis obywateli polskich zaginionych pod okupacją sowiecką w latach 1939-1941. Został on wykonany na zlecenie CPRDiP przez Ośrodek Karta w oparciu o indeks represjonowanych i inne materiały, znajdujące się w dyspozycji pracowników tej instytucji. Lista następnie została przekazana do weryfikacji Instytutowi Pamięci Narodowej oraz Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Spis zawiera jedynie podstawowe informacje mogące okazać się przydatne do dalszych prac nad ustaleniem losów poniższych osób i ew. do poszukiwań białoruskiej listy katyńskiej. Z reguły są to takie dane jak: imię i nazwisko poszukiwanej osoby, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania przez wojną, wykonywany zawód, okolicznościach zaginięcia. Dane te często są niekompletne, a lista może zawierać błędy lub też nazwiska osób, których los stał się w ostatnich latach wiadomy. W wielu przypadkach nie sposób ustalić np. okoliczności zaginięcia. W uzasadnionych przypadkach na liście uwzględniono osoby zaginione na terytorium Związku Sowieckiego bądź w województwie wołyńskim, stanisławowskim, tarnopolskim i lwowskim, w 1939 r. zajętych przez ZSRR.

 

Lista funkcjonariuszy Policji Państwowej mogących figurować na tzw. białoruskiej liście katyńskiej

 

1. Adamowicz Piotr, o. Jan, ur. ok. 1878 Kamionka Strumiłowa, zam. Brześć, policjant, aresztowany 1940 Brześć, zaginiony 1940

2. Bakunowicz Józef, ur. 1895, policjant, zam. Białystok, aresztowany 13.12.1939 w Białymstoku, zaginiony 1939

3. Barański Jan, o. Stanisław, m. Marianna, ur. 1896, policjant, aresztowany 17.12.1939 Iwie, pow. Lida, zaginiony 1939

4. Barczyc Roman Ryszard, ur. 12.02.1912 Olkusz, policjant z m. Szudziałowo, pow. Sokółka, zaginiony 1939

5. Białomyzy Wincenty, o. Jan, m. Zofia, ur. 1887 Sokółka, policjant, aresztowany 17.09.1939 Pińsk, woj. poleskie, zaginiony 1939

6. Biegański Jan, ur. 1897, policjant, aresztowany we wrześniu 1939 Odryżyn, pow. Kosów Poleski, woj. poleskie, zaginiony 1939

7. Bielak Jan, policjant, zam. Porpliszcze, woj. wileńskie, aresztowany 17.09.1939 w m. Porpliszcze, zaginiony 1939

8. Biłyk Józef, o. Michał, m. Tekla, ur. 20.02.1896 Brzeżany, policjant, aresztowany w listopadzie 1939 Grodno, więzienie Grodno, zaginiony 1939

9. Blady Sylwester, ur. 1875, funkcjonariusz PP, aresztowany w styczniu 1940 Tykocin, pow. Wysokie Mazowieckie, zaginiony 1940

10. Błaziak Szymon, o. Jakub, ur. 1901, policjant, st. posterunkowy, aresztowany jesienią 1939, zaginiony 1939

11. Błażejewski Eugeniusz, o. Michał, m. Marianna, ur. 24.06.1885 Radzymin, policjant, aresztowany w październiku 1939 Wasiliszki, pow. Szczuczyn, do kwietnia 1940 więzienie Szczuczyn, zaginiony 1940

12. Błażejewski Jan, o. Ludwik, m. Leontyna, ur. 12.05.1898 Ujazd, przodownik PP, komendant posterunku w Michalinie, pow. Kostopol, zam. Michalin, aresztowany 1940, zaginiony 1940

13. Bobrowski Adolf, o. Stanisław, m. Paulina, ur. Choroszcz, woj. Białystok, policjant, zam. Dąbrowa Górnicza, aresztowany 1939 Choroszcz, zaginiony 1939

14. Bratek Michał, o. Antoni, m. Małgorzata, ur. 24.09.1898 Białowieża, funkcjonariusz policji, zam. Antopol, pow. Kobryń, aresztowany we wrześniu 1939 w Antopolu, więzienie Antopol, Kobryń, wywieziony w 1940, zaginiony 1940

15. Chwiesiuk Piotr, o. Mikołaj, ur. 20.03.1888, policjant, aresztowany 29.09.1939 Pińsk, woj. poleskie, zaginiony 1939

16. Ciupa Stanisław, o. Ludwik, m. Julianna, ur. 02.12.1903, policjant, aresztowany 10.10.1939 Iwie, woj. nowogródzkie, więzienie 1939 Lida, zaginiony 1939

17. Czajkowski Emilian, o. Wincenty, ur. 1889 Kuryły, policjant, aresztowany 17.12.1939 Grodno, więzienie Mińsk, zaginiony 1940

18. Czarnożyński P., nadkomisarz, mjr rezerwy, Kom. P.P w Brześciu, aresztowany w 1939 r., więziony w Brześciu nad Bugiem, wywieziony 30.03.1940

19. Czechowski Teodor, o. Jan, m. Emilia, ur. 1890 lub 1892, policjant, aresztowany we wrześniu 1939 Wołkowysk, więzienie Mińsk, zaginiony 1939

20. Daglis Franciszek, ur. 1895, policjant, aresztowany w listopadzie 1939 Nowogródek, zaginiony 1939

21. Daszkiewicz Józef, o. Jan, m. Begina, ur. 19.03.1886 Pińsk, policjant, aresztowany 17.09.1939 Pińsk, woj. poleskie, zaginiony 1939

22. Dębski Jan, policjant, aresztowany 1939 Ostrów, pow. Baranowicze, zaginiony 1939

23. Dęga Jan, o. Ludwik, m. Wiktor, ur. 17.02.1897, policjant, aresztowany 20.09.1939 Pińsk, woj. poleskie, więzienie Pińsk, zaginiony 1939

24. Disterhoff Korneliusz Franciszek, o. Krzysztof, m. Joanna, ur. 29.11.1886 Rejowiec, policjant, aresztowany 17.10.1939 Łuck, więzienie Łuck, zaginiony 1939

25. Donderowicz Teofil, ur. 1893, policjant, aresztowany 13.12.1939 Brześć, woj. poleskie, więzienie Brześć, zaginiony 1940

26. Drążyk Jan, o. Ludwik, ur. 1900 Oleksów, policjant, aresztowany we wrześniu 1939 Prużana, woj. poleskie, zaginiony 1939

27. Dzieszuk Bronisław, ur. 1910 Grodno, policjant, aresztowany w grudniu 1939 Grodno, zaginiony 1939

28. Fabijański Kazimierz, o. Józef, m. Marianna, ur. 1906, policjant, aresztowany we wrześniu 1939 Brześć, woj. poleskie, zaginiony 1939

29. Florczykowski Aleksander, o. Dominik, m. Bronisława, ur. 23.01.1902 Ostrołęka, policjant, aresztowany we wrześniu 1939 Brześć, zaginiony 1939

30. Frejtak Michał, o. Ludwik, m. Michalina, ur. 17.04.1888 Litwinki, policjant, aresztowany 01.04.1940 Hajnówka, pow. Bielsk Podlaski, zaginiony 1940

31. Gajdel Antoni, o. Józef, m. Teofila, ur. 14.08.1892 Kucharze k. Łunny, pow. Grodno, policjant, zam. Grodno, aresztowany w styczniu 1940, zaginiony 1940

32. Gałecki Aleksander, ur. 1898, przodownik policji, aresztowany we wrześniu 1939 Wołkowysk, więzienie Wołkowysk, zaginiony 1939

33. Gawroński Władysław, o. Jan, m. Katarzyna, ur. 18.08.1915 Wilgoszcz, policjant, prawdopodobnie aresztowany przez Sowietów, zaginiony 1939

34. Giedrojć Stefan, o. Stanisław, ur. 1893 Powoszki, policjant, aresztowany 15.12.1939, więzienie Oszmiana, zaginiony 1939

35. Gołąb Józef, o. Ignacy, m. Marianna, ur. 24.02.1890 Henryki, pow. Iłża, przodownik PP w m. Oziaty. Aresztowany jesienią 1939, więziony w Pińsku, ostatnia wiadomość z listopada 1939, zaginiony 1939

36. Grabowski Antoni, o. Antoni, ur. 1888, policjant, aresztowany w grudniu 1939 Drohiczyn Poleski, woj. poleskie, zaginiony 1939

37. Grządka Antoni, policjant, zam. Łomża, aresztowany 16.12.1939, zaginiony 1939

38. Hejduk Władysław, o. Szymon, m. Franciszka, ur. 06.06.1903 Ewelin, policjant, aresztowany we wrześniu 1939 Pińsk, więzienie Pińsk, zaginiony 1939

39. Iskierko Andrzej, o. Franciszek, ur. 10.06.1896, policjant, aresztowany we wrześniu 1939 Międzyrzecz, pow. Wołkowysk, więziony Wołkowysk, Grodno, zaginiony 1939

40. Jabłonka Konstanty, ur. 1897 (lub 12.02.1884 Żachy k. Łomży), funkcjonariusz PP, posterunek w m. Tewle, pow. Kobryń, aresztowany po 17.09.1939, więzienie Brześć, zaginiony 1939

41. Janiszewski Władysław, o. Władysław, m. Apolonia, ur. 25.06.1887 Warszawa, policjant, aresztowany we wrześniu 1939 Stolin, woj. poleskie, więzienie Stolin, zaginiony 1939

42. Jarmoliński Jan, o. Paweł, m. Anna, ur. 10.01.1898, policjant, aresztowany 14.12.1939 Szczuczyn, więzienie Szczuczyn, zaginiony 1940

43. Jedliński Edward, o. Bronisław, ur. 1907, policjant, aresztowany 13.12.1939 Michałowice, pow. Augustów, więzienie Augustów, zaginiony 1939/1940

44. Jundziłł Franciszek, o. Paweł, m. Antonina, ur. 02.04.1900 Wilno, policjant, aresztowany w październiku 1939 Wilno, więzienie Oszmiana, zaginiony 1939

45. Kaczmarek Walenty, ur. 1887, policjant, aresztowany we wrześniu 1939 Porolny, pow. Nadwórna, więzienie Nadwórna, zaginiony 1939

46. Kalinowski Jan, ur. Warszawa, policjant, aresztowany 1939 Piaski, pow. Wołkowysk, zaginiony 1939

47. Kalitkiewicz Piotr, ur. 21.10.1899 Nowosiółki, policjant, aresztowany 1939 Kobryń, woj. poleskie, zaginiony 1939

48. Kamiński Ryszard, o. Zygmunt, m. Władysława, ur. 1889, policjant, aresztowany 1939 Kobryń, woj. poleskie, zaginiony 1939

49. Karakulko Włodzimierz, ur. 19.02.1896 Stare Pasieki, policjant, aresztowany 15.12.1939 Nieśwież, więzienie Nieśwież, więzienie Słuck, zaginiony 1940

50. Karczewski Franciszek, o. Franciszek, m. Anastazja, ur. 1900, policjant, aresztowany 1939, zaginiony 1939

51. Karolicki Zdzisław, o. Józef, m. Gustawa, ur. 07.07.1898 Warszawa, policjant, aresztowany 25.09.1939 Brześć, więzienie Brześć, zaginiony 1939

52. Kęstowicz Aleksander, policjant, aresztowany 1939 (?) Grodno, zaginiony 1939 (?)

53. Kiepel Stanisław, ur. 1900 Mińsk Mazowiecki, komendant policji w Druskiennikach, aresztowany we wrześniu 1939 Druskienniki, przewieziony do Grodna, zaginiony 1939

54. Kimstacz Szymon, ur. 1896 Osówek, pow. Postawy, policjant, aresztowany 20.12.1939 Postawy, więzienie Postawy, zaginiony 1939

55. Klatt Leon, o. Antoni, ur. 08.04.1888, policjant, aresztowany 13.12.1939 Augustów, więzienie Grodno, zaginiony 1939

56. Klimaszewski Józef, o. Wincenty, m. Antonina, ur. 1889 Nagórna, posterunkowy PP, aresztowany w grudniu 1939, zaginiony 1939/1940

57. Klimczak Józef, ur. 05.08.1887 Łódź, policjant, aresztowany w październiku 1939 Pińsk, woj. poleskie, zaginiony 1939

58. Kopiec Bolesław, o. Bolesław, ur. 1896 Warszawa, policjant, aresztowany w styczniu 1940 Kobryń, woj. poleskie, więzienie Kobryń, zaginiony 1940

59. Kościołek Edward, o. Józef, m. Karolina, ur. 1910, „granatowy policjant” z Łomży, zaginiony 1939

60. Kowalewski Wiktor, o. Aleksander, m. Zofia, ur. 06.03.1890 Pińsk, komendant policji, aresztowany 17.09.1939 Pińsk, woj. poleskie, zaginiony 1939

61. Kowalski Franciszek, o. Józef, ur. 1892 Jawczyce, policjant, aresztowany we wrześniu 1939, zaginiony 1939

62. Kozłowski Konstanty, policjant, aresztowany 1939 Baranowicze, zaginiony 1939

63. Kozub Zygmunt, o. Władysław, policjant, aresztowany 16.12.1939 Oszmiana, więzienie Oszmiana, więzienie Mińsk, zaginiony 1939

64. Koźlakowski Stanisław, o. Kazimierz, policjant, aresztowany 20.09.1939 Pińsk, woj. poleskie więzienie Pińsk, zaginiony 1939

65. Krętowski Aleksander, o. Stefan, m. Anastazja, ur. 14.09.1904, policjant, aresztowany w październiku 1939 Milejczyce, pow. Bielsk Podlaski, zaginiony 1939

66. Krochmalczyk Jan, o. Antoni, m. Katarzyna, ur. 02.01.1900 Lida, komendant posterunku policji, aresztowany 17.09.1939 Zasule, pow. Stołpce, zaginiony 1939

67. Kroll Erwin, ur. 13.03.1907, aresztowany 1939 (?), zaginiony 1939 (?)

68. Krzych Józef, ur. 17.03.1899 Nowiny Horynieckie, policjant, aresztowany 13.10.1939, więzienie Białystok, zaginiony 1939

69. Kuciński Roman, o. Marian, m. Marianna, ur. 1899, zam. Pierwszaje, pow. Wołożyn, policjant, aresztowany 17–20.09.1939 w m. Borowikowszczyzna, pow. Wołożyn, więzienie Wołożyn, zaginiony 1939

70. Kurzeja Stanisław, o. Wojciech, m. Julia, ur. 1898 Końskie, komendant posterunku PP, brał udział w walkach pod Kobryniem, zaginiony po 17.09.1939

71. Kwieciński Czesław, o. Adam, ur. 22.07.1904 Sól k. Biłgoraja, zatrudniony w komendzie policji w Lublinie, po mobilizacji wysłany na wschód, zaginiony 1939

72. Lenkiewicz Stefan Michał, o. Marian, m. Wiktoria, ur. 26.08.1891 Teresów, przodownik PP, aresztowany w grudniu 1939 Wykowo, pow. Łomża, więzienie Łomża, zaginiony 1939/1940

73. Lisiecki Józef, o. Józef, m. Anna, ur. 03.01.1906 Buzułuk, policjant, aresztowany we wrześniu 1939, więzienie Lida, zaginiony 1939

74. Ludwiczak Jan, ur. 1894, woj. poznańskie, zam. Kowel, posterunkowy policja Państwowa, związek rezerwistów, zaginiony 1939

75. Łotowski Karol, ur. 1896, policjant, aresztowany 18.12.1939 Wielkie Eysymonty, pow. Grodno, więzienie Grodno, zaginiony 1939

76. Łuszcz Ludwik, o. Michał, ur. 1897, posterunkowy PP, aresztowany 1939 Rubieżowice, pow. Stołpce, więzienie, zaginiony 1939

77. Majewski Paweł, o. Piotr, ur. 1897 Krępiec, pow. Lublin, przodownik, zastępca naczelnika oddziału śledczego policji w pow. baranowickim, internowany na Litwie, przekazany do NKWD, więzienie Mińsk, zaginiony 1940

78. Malicki Edmund Edward, ur. 14.11.1895, zam. Horodziej, pow. Nieśwież, policjant, zaginiony 1939

79. Malinowski Józef, o. Andrzej, m. Anna, ur. 1894 lub 1899 Zabuże, pow. Łosice, woj. mazowieckie, pracował w policji w Trokach i Wilnie, zaginiony 1939

80. Marchel Stanisław, policjant, zam. Bielsk Podlaski, woj. białostockie, aresztowany w grudniu 1939, zaginiony 1939

81. Marciniak Stanisław, o. Wincenty, m. Konstancja, ur. 21.04.1885 Gradowice, policjant, aresztowany we wrześniu 1939 Brześć, woj. poleskie, zaginiony 1939

82. Matusewicz Jan, o. Adolf, m. Maria, ur. 1893, policjant, aresztowany 15.12.1939 Nieśwież, więzienie Nieśwież, więzienie Słuck, zaginiony 1939

83. Metera Jan, funkcjonariusz służby więziennej, zam. Białystok, aresztowany 1939/1940, zaginiony 1939/1940

84. Miętek Władysław, o. Józef, m. Marianna, ur. wrzesień 1889, policjant, aresztowany w listopadzie 1939 Janów, pow. Drohiczyn Poleski, więzienie Drohiczyn, zaginiony 1939

85. Mikołajewski Stanisław, o. Władysław, m. Józef, ur. 15.10.1892 Chorzew, policjant, aresztowany 30.09.1939 Drohiczyn Poleski, woj. poleskie, więzienie Drohiczyn, zaginiony 1939

86. Muszyński Franciszek, o. Wojciech, ur. 1904, policjant, aresztowany we wrześniu 1939 Brodnica, woj. poleskie, zaginiony 1939

87. Naparty Władysław, o. Jan, m. Franciszka, ur. 22.09.1889 Sanniki, policjant, aresztowany we wrześniu 1939 Jeziorany, pow. Grodno, więzienie Grodno, zaginiony 1939

88. Nitycz Szymon, o. Antoni, m. Marianna, ur. 1893 Kobryń, policjant, aresztowany 17.09.1939 Kobryń, woj. poleskie, więzienie Kobryń, więzienie Pińsk, zaginiony 1939

89. Nowacki Aleksander, o. Maciej, m. Tekla, ur. 19.06.1900 Andrzejewo, policjant, aresztowany 1939 Prużana, woj. poleskie, więzienie Prużana, zaginiony 1939

90. Nowacki Władysław, o. Maciej, m. Teresa, ur. 19.06.1900 Andrzejewo, policjant, aresztowany w październiku 1939 Prużana, woj. poleskie, więzienie Prużana, zaginiony 1939

91. Nowakowski Alfons Hieronim, o. Teodor, m. Wanda, ur. 26.07.1894, funkcjonariusz policji, aresztowany 17.09.1939, zaginiony 1939

92. Nowicki Ignacy, o. Jakub, m. Elżbieta, ur. 1890 Pruszków, policjant, aresztowany 1939 Jedwabne, pow. Łomża, zaginiony 1939

93. Nowicki Wacław, o. Włodzimierz, ur. 1888 Wołpa, policjant, aresztowany we wrześniu 1939 Grodno, więzienie Grodno, zaginiony 1939

94. Olech Władysław, ur. 1887, policjant, aresztowany 1939 Nowogródek, zaginiony 1939

95. Olszewski Władysław Stefan, m. Alfreda, ur. 09.01.1898 Warszawa, policjant, aresztowany we wrześniu 1939 Różana, woj. poleskie, zaginiony 1939

96. Orzechowski Jan Maciej, o. Jan, m. Józefa, ur. 21.02.1881, policjant, aresztowany w grudniu 1939 Rajgród, pow. Szczuczyn, więzienie Mińsk, zaginiony 1939

97. Pawełczyk Stanisław, o. Jan, ur. 01.05.1894, policjant, więzienie 1940 Kobryń, więzienie Pińsk, zaginiony 1940

98. Pawliński Jan, o. Franciszek, ur. 15.10.1892 Praszka, zam. Grajewo, policjant, aresztowany 1940 Grodno, zaginiony 1940

99. Piekut Florian, o. Paweł, m. Paulina, ur. 19.04.1900 Sypniewo, policjant, aresztowany w październiku 1939 Grodno, zaginiony

100. Płaczek Stanisław, o. Wojciech, m. Katarzyna, ur. 13.11.1888, PP, aresztowany 1939 Widze, pow. Brasław, zaginiony 1939

101. Płuciennik Józef, o. Józef, ur. 1890 Krzaszkowice, policjant, aresztowany 1939 Wołkowysk, zaginiony 1939

102. Pojnar Karol, o. Wojciech, m. Karolina, ur. 21.01.1893 Haczów, pow. Brzozów, zam. Kraków, komendant policji w Krakowie, posterunek Krowodrza, wzięty do niewoli po wkroczeniu Armii Czerwonej, zaginiony 1939

103. Puszczewicz Władysław, o. Franciszek, ur. 1895, PP, aresztowany 13.12.1939 Grodno, więzienie Grodno, zaginiony 1939

104. Rachlewicz Wacław, o. Józef, policjant w Postawach, aresztowany (1939?) przez NKWD, więzienie Berezwecz, zaginiony 1939 (?)

105. Rachowiecki Antoni, o. Nikodem, m. Józefa, ur. 1912 Słoczawa, policjant, aresztowany 13.01.1940 Słoczwa, pow. Nowogródek, zaginiony 1940

106. Rodziewicz Michał, o. Antoni, m. Antonina, ur. 1898 Plasewicze, policjant, aresztowany we wrześniu 1939 Skidel, pow. Grodno, zaginiony 1939

107. Rybkowski Jędrzejczak Tadeusz, o. Stanisław, m. Teofila, ur. 28.10.1913 Żyrardów, zam. Serniki k. Pińska, st. posterunkowy, policja Państwowa, ślusarz, zaginiony 1939

108. Rychlik Romuald, ur. 1900 Węgrów, zam. Stolin, woj. poleskie, aresztowany we wrześniu 1939 Stolin, zaginiony 1939

109. Ryłek Jan, o. Jakub, m. Wiktoria, ur. 22.10.1900 Waliszew, przodownik policji, aresztowany 17.09.1939 Kożanródek, pow. Łuniniec, woj. poleskie, więzienie Pińsk, zaginiony 1939

110. Sieciechowicz Mieczysław, o. Tomasz, m. Aleksandra, ur. 1913 Prużana, policjant, aresztowany we wrześniu 1939 Prużana, woj. poleskie, więzienie Prużana, więzienie Brześć, zaginiony 1939

111. Siemaszko Dominik, ur. 1898 Nowe Troki, policjant, aresztowany 1939 Prużana, woj. poleskie, więzienie Prużana, więzienie Pińsk, zaginiony 1939

112. Sienicki Marceli, ur. 16.01.1898, policjant, aresztowany we wrześniu 1939 Ciechanowiec, pow. Ostrów Mazowiecka, zaginiony 1939

113. Sienkiewicz Konstanty, o. Józef, m. Zofia, ur. 1910 Rypin, murarz, aresztowany w grudniu 1939 pow. Kobryń, zaginiony 1939

114. Siennicki Wiktor, o. Franciszek, m. Marianna, ur. 08.10.1890 Raciąż, policjant z Płońska, we wrześniu 1939 ewakuowany na wschód, zaginiony 1939

115. Sierżęga Stanisław, o. Walenty, m. Maria, ur. 12.12.1888 Stubno, pow. Przemyśl, zam. Różana Grodzieńska, pow. Kosów Poleski, st. przodownik PP, zaginiony wrzesień 1939

116. Skarżyński Zygmunt, o. Władysław, m. Franciszka, ur. 24.12.1898 Warszawa, policjant, aresztowany 19.09.1939 Nowojelnia, pow. Nowogródek, zaginiony 1939więzienie 19.09.1939 Nowogródek,

117. Skrętowski/Skrentowski Witold, o. Jan, ur. 1896 Warszawa, komisarz PP w Białymstoku, internowany na Litwie, przekazany do NKWD, więzienie w Białymstoku i Mińsku, zaginiony 1940

118. Smoląg Stanisław, o. Franciszek, m. Jadwiga, ur. 21.11.1898 Czermno, pow. Końskie, policjant, zam. Widze, pow. Brasław, internowany we wrześniu 1939, obóz Ulbrok, Łotwa, wywieziony na teren Rosji, zaginiony 1940 (?)

119. Sokołowski Jan, o. Andrzej, m. Anna, ur. 27.06.1892 Koźliki, policjant, aresztowany we wrześniu 1939 Białystok, więzienie Białystok, zaginiony 1939

120. Solecki Antoni, o. Gerwazy, m. Brygida, ur. 16.07.1896, policjant, aresztowany 13.12.1939 Łomża, więzienie Łomża, zaginiony 1939

121. Sołtysiak Zenon (Zenobiusz), o. Józef, m. Anna, ur. 28.10.1896 Marcewo, pow. Stołpce, policjant, posterunkowy, aresztowany w grudniu 1939 Grodno, więzienie Grodno, zaginiony 1939

122. Spryszyński Zygmunt, o. Wojciech, m. Antonina, ur. 20.05.1894 Chodorążek, policjant, aresztowany 1939 Dereczyn, pow. Słonim, zaginiony 1939

123. Stasiak Antoni Bolesław, o. Andrzej, m. Anna, ur. 10.11.1892 Łódź, zam. Wiazyn-Bielica, woj. wileńskie, funkcjonariusz policji, aresztowany 1939, ostatnia wiadomość z wiosny 1940, zaginiony 1940

124. Stefaniec Emil, o. Stefan, ur. 1902, st. post. PP Święciany, internowany na Litwie, przekazany do dyspozycji naczelnika święciańskiego rejonowego wydziału NKWD, zaginiony 1940

125. Stelmaszek Julian, o. Adam, m. Antonina, ur. 12.04.1894 Bieniasze, policjant, aresztowany 12.12.1939 Grodno, więzienie Grodno, zaginiony 1939

126. Strojczyk Adam, ur. 1894 Warszawa, policjant, aresztowany we wrześniu 1939 Prużana, więzienie Prużana, zaginiony 1939

127. Synow Romuald, o. Ludwik, m. Michalina, ur. 08.12.1901, funkcjonariusz PP, aresztowany 1939 Łomża, więzienie Wołkowysk, zaginiony 1939

128. Sypuła Franciszek, policjant, zamieszkał na Kresach dwa–trzy lata przed wojną, uwięziony po wkroczeniu Armii Czerwonej, zaginiony 1939

129. Syrwid Stanisław, o. Franciszek, m. Karolina, ur. 07.10.1898, policjant, aresztowany 02.10.1939 Gródek Mołodecki, pow. Mołodeczno, zaginiony 1939

130. Szaruga Jan, ur. 29.04.1864, policjant, aresztowany we wrześniu 1939 Kresy Wschodnie, zaginiony 1939

131. Szczurek Józef, o. Kazimierz, m. Marianna, ur. 26.08.1889, funkcjonariusz PP w Wołkowysku, aresztowany 17.09.1939 w komisariacie, zaginiony 1939

132. Szczygielski, policjant, zam. Pińsk, aresztowany 10.10.1939 Pińsk, woj. poleskie, więzienie Pińsk, zaginiony 1939

133. Szczygieł Czesław, o. Władysław, m. Józefa, policjant, aresztowany 17.09.1939 Smargonie, pow. Oszmiana, więzienie Oszmiana, zaginiony 1939

134. Szeliga Józef, ur. 1890 Warszawa, policjant, aresztowany 1939 Postawy, woj. wileńskie, zaginiony 1939

135. Ślusarczyk Roman, o. Kazimierz, m. Bronisława, ur. 29.05.1898 Furmanowo, zam. Woroniłowice, pow. Kosów Poleski, PP, aresztowany 1939 Woroniłowicze, woj. poleskie, zaginiony 1939

136. Tata Walenty, ur. 1889, policjant, aresztowany w październiku 1939, więzienie Prużana, woj. poleskie, zaginiony 1939

137. Tomyślak Michał, o. Wawrzyn, m. Wiktoria, ur. 27.09.1886 Chomęcice, policjant, ostatni raz widziany we wrześniu 1939 w Kobryniu, zaginiony 1939

138. Tryszczkowski Mikołaj, o. Piotr, m. Wiktoria, ur. 20.08.1896, policjant, aresztowany 20.09.1939 Pińsk, więziony do stycznia 1940 w Pińsku, zaginiony 1940

139. Trzciński Franciszek, o. Jan, m. Marcjanna, ur. 1900, rezerwa policji, aresztowany 1939, zaginiony 1939

140. Twardowski Michał Jan, o. Jan, m. Marianna, ur. 27.10.1901 Dziewin, policjant, aresztowany we wrześniu 1939 Luboml, woj. wołyńskie, więzienie Brześć, zaginiony 1939

141. Ulinowski Edward, ur. 1896 Nowe Miasto, policjant, aresztowany 13.12.1939 Skwerki, woj. poleskie, zaginiony 1939/1940

142. Urbanowicz Hilary, o. Rafał, ur. 1892, przodownik PP Szczuczyn, internowany na Litwie, przekazany do NKWD, więzienie Smoleńsk, zaginiony 1940

143. Walczak Stanisław, o. Antoni, m. Anastazja, ur. 06.10.1906, policjant, aresztowany 19.10.1939 pow. Stolin, więzienie Stolin, zaginiony 1939

144. Wilczyński Witold, o. Witold, m. Helena, ur. 1887, przodownik policji, aresztowany w październiku 1939 Smorgonie, pow. Oszmiana, więzienie Oszmiana, zaginiony 1939

145. Włodarski Marian, o. Walenty, m. Marianna, ur. 05.06.1911 Praga, zam. Brześć, policjant, zaginiony 1939

146. Wójtowicz Władysław, o. Michał, m. Aniela, ur. 17.09.1900 Lipie, pow. Dobromyśl, st. posterunkowy PP w Prużanie, aresztowany 1939 Prużana, zaginiony od lutego 1940

147. Wyrwała Marcin, o. Franciszek lub Władysław, m. Anna, ur. 30.10.1887 Chojny, policjant, aresztowany 11.11.1939 Przemyślany, woj. tarnopolskie, więzienie Przemyślany, więzienie Lwów, zaginiony 1939

148. Zass Jan, o. Konstanty, m. Maria, ur. 30.03.1894 Minusińsk, policjant, aresztowany 24.09.1939 Prużana, woj. poleskie, więzienie Prużana, zaginiony 1939

149. Zawadzki Stanisław, o. Ludwik, ur. 1897, policjant, aresztowany 31.12.1939 Baranowicze, więzienie Baranowicze, zaginiony 1939/1940

150. Zgliczyński Stefan, ur. 1888 Gradzanów, pow. Raciąż, zam. Lida, komendant policji w Lidzie, zabrany z domu przez NKWD, zaginiony 1939

151. Zinkiewicz Jan, o. Jan, m. Maria, ur. 1895, oficer policji, aresztowany we wrześniu 1939 Niemenczyn, więzienie Berezwecz, zaginiony 1939

152. Żuk Władysław, o. Aleksander, m. Felicja, ur. 1888 Smorgonie, policjant, aresztowany w grudniu 1939 pow. Oszmiana, więzienie Oszmiana, zaginiony 1939

153. Żyliński Józef, o. Piotr, ur. 1893 Augustów, policjant, aresztowany w kwietniu 1940 Supraśl, pow. Białystok, więzienie Białystok, zaginiony 1940

154. Żylis Franciszek, ur. 1910 Wilno, policjant, aresztowany we wrześniu 1939 Parochońsk, woj. poleskie, zaginiony 1939

 

                                                                                                                                                                 do góry