Dąbrowski Władysław

 

Dąbrowski Władysław

Funkcjonariusz Policji Państwowej

Syn Michała i Anny z d. Nejman. Urodzony 18 grudnia 1902 r. w Wiązownie, gm. Wiązowna, pow. Warszawa (obecnie pow. Otwock), zam. Knyszyn.

Komendant Posterunku Policji Państwowej w Knyszynie. W końcu października 1939 r. aresztowany przez władze sowieckie i wywieziony w głąb ZSRR – brak dalszych informacji o jego losach.

Opublikowano w MP oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miejskiego w Knyszynie ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 31 grudnia 1946 r. Sygn. Zg. 292/1948 [4/2896].

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011