Jakomulski Bronisław

 

Jakomulski Bronisław

Starszy posterunkowy Policji Państwowej

   

Syn Michała. Urodzony w dniu 03.09.1899 r. w Miłkowicach, pow. Turek .

Legionista i uczestnik wojny polsko – bolszewickiej w 1920 r. Do Policji Państwowej wstąpił w 1925 roku. Służbę pełnił w Komendzie Powiatowej PP w Brzezinach, następnie w IV Komisariacie PP w Łodzi oraz Komendzie Policji Państwowej miasta Łodzi do czasu wybuchu II wojny światowej.

 

Jakomulski Bronisław z rodziną w Miłkowicach

Jeniec sowieckiego obozu w Ostaszkowie. Zamordowany 8 kwietnia 1940 r. strzałem w potylicę w siedzibie NKWD w Kalininie (Twerze). Nr listy wywozowej NKWD 019/1 z dn. 07.04.1940r., pozycja na liście 68 (teczka personalna 4954). Spoczywa na Polskim Cmentarzu wojennym w Miednoje.

 

Źródło: Miednoje.Księga Cmentarna, tom 1;  http://milkowice.pl.tl/Miednoje.htm