Tomczak Józef

 

Tomczak Józef

Starszy posterunkowy Policji Państwowe

Syn Ludwika i Franciszki z d. Jaszczyk. Urodzony 9 licpa 1898 r. w Oporowie, zam. Białystok.

Do Policji Państwowej wstąpił w 1922 roku i służbę pełnił aż do wybuchu wojny, m.in. w . III Komisariacie PP w Białymstoku.

We wrześniu 1939 r. dostał się do niewoli radzieckiej. Przebywał w obozie jenieckim w Ostaszkowie. Brak dalszych informacji o jego losach.

Sąd postanowił o zamieszczeniu w MP Nr 15/B z 3.IV. 1952 r. oraz na tablicy informacyjnej w gmachu Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Białymstoku ogłoszeń o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 1 stycznia 1946 r.

Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939 r. oraz Medalem Za udział w wojnie obronnej 1939. Sygn. Zg. 189/1950.

Na listach zamordowanych i zaginionych polskich jeńców wojennych figuruje Tomczak Józef, więzień obozu w Ostaszkowie, zmarł w 1940 r., pochowany na Cmentarzu Wojennym w Miednoje (Rosja).

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011; Wykaz polskich oficerów i policjantów zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie na stronach Katedry Polowej WP (www.katedrapolowa.pl).