Niedziela Józef

 

Niedziela Józef

Starszy posterunkowy Policji Państwowej

Syn Jana i Julii. Urodzony 22 sierpnia 1903 r. w Markuszowej, ochrzczony następnego dnia w kościele w Dobrzechowie (chrzestni Marcin Dziadek i Anna Niedziela).

W Policji Państwowej od 1 grudnia 1927 r. Dnia 21 czerwca 1938 r. przeniesiony z Posterunku w Łudzinie na Posterunek PP we Włodzimierzu Wołyńskim, gdzie służył do września 1939 r. w stopniu starszego posterunkowego. Ujęty przez Sowietów, został skierowany do obozu w Ostaszkowie.

Jego nazwisko znajduje się na liście wywozowej z 20 kwietnia 1940 r. nr 038/3 pod pozycją 26. Przewieziony do Kalinina (Tweru), gdzie został z innymi policjantami zamordowany. Spoczywa w Miednoje. W teczce przygotowanej przez NKWD zawierającej opis rodzin zatrzymanych w Ostaszkowie brakuje informacji o jego rodzeństwie, zapisano tylko: „Ojciec Niediela Jan Wojciechowicz – 66 lat. Polak. Matka Niediela Julija Janowna – 62 l[ata]”. Pośmiertnie mianowany na stopień aspiranta.

 

Źródło: Piotr Szopa, Zbrodnia katyńska 1940, Archiwum Parafialne w Dobrzechowie, Podręczna księga chrztów wsi Markuszowa; Katyń, Starobielsk, Ostaszków, KozieIsk. Najnowsze…, s. 41; Miednoje. Księga Cmentarna…, s. 616; Naznaczeni piętnem Ostaszkowa…, s.530; Zbiory Społecznego Muzeum Regionalnego w Strzyżowie.