Albowicz Bronisław

 

Albowicz Bronisław

Funkcjonariusz Policji Państwowej

Syn Wiktora i Anny z d. Pacinkiewicz/Paciekiewicz (?). Urodzony w 1900 r. w Łoździejach (Litwa), zam. Michałowo.

W październiku 1939 r. aresztowany przez władze sowieckie i wywieziony w głąb ZSRR – brak dalszych informacji o jego losach. Opublikowano w MP oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Gminnego w Michałowie ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 31 grudnia 1947r. Sygn. Zg. 181/1949 [2/5413/2007].

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011;