Basamania Jan

 

Basamania Jan

Przodownik Policji Państwowej

Syn Walentego i Konstancji z domu Król. Urodzony 12 kwietnia 1894 r. w Wysokiej Strzyżowskiej, ochrzczony w Dobrzechowie 15 kwietnia 1894 r. Miał siostry: Zofię, Mariannę i Franciszkę.

W Policji Państwowej służył od 1919 roku. Dnia 22 października 1922 r. w Tarnobrzegu wziął ślub z Józefą Wojnawską. Najprawdopodobniej pracował wówczas na Posterunku PP w Zbydniowie w pow. tarnobrzeskim. Później pełnił służbę w Tarnobrzegu, a we wrześniu 1939 r. był komendantem posterunku w Chmielowie w pow. tarnobrzeskim.

W czasie wojny aresztowany przez Sowietów, zamordowany w Twerze i pochowany w Miednoje. Pośmiertnie awansowany na stopień aspiranta.

W Księdze Cmentarnej Polskiego Cmentarza Wojennego Miednoje podano niewłaściwie jego nazwisko jako Besamania, a także błędną datę urodzenia — lipiec 1891 r. W teczce przygotowanej przez NKWD, zawierającej opis rodzin zatrzymanych w Ostaszkowie, podano miejsce urodzenia jako „Wysoka Szeżuwski” oraz przedstawiono personalia jego rodziny: „żona Basamania Józefa Wojciechowna – 49 l[at], Polka, gosp[odyni] dom[owa]. Córka Janina -13 l[at], córka Sofia – 9 l[at], syn Stanisław -11 l[at]”. Jego nazwisko znajduje się na liście wywozowej NKWD z 7 kwietnia 1940 r., nr 019/3, pozycja 52.

 

Źródło: Piotr Szopa, Zbrodnia katyńska 1940, Archiwum Parafialne w Wysokiej Strzyżowskiej. Księga chrztów, Miednoje. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, 1.1: (a-ł), Warszawa 2006, red. Z. Gajowniczek, B. Gronek, s. 36; Naznaczeni piętnem Ostaszkowa. Wykazy jeńców obozu ostaszkowskiego i ich rodzin, red. zbiorowa, oprać. Z. Gajowniczek, B. Gronek, Warszawa 2000, s. 520.