Batorski Stanisław


Batorski Stanisław

Starszy posterunkowy Policji Państwowej

Urodził się 14 kwietnia 1903 roku w Warszawie.

Pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Stanisław Batorski w 1939 roku dostał się do radzieckiej niewoli. Był jeńcem obozu w Ostaszkowie. Mając 37 lat, został zamordowany w Twerze przez NKWD i pogrzebany w lesie opodal wsi Miednoje.

Stanisław Batorski

Stanisław Batorski z żoną Genowefą i synem Henrykiem

Stanisław Batorski (pierwszy od lewej) w towarzystwie kolegów w Komendzie Wojewódzkiej PP w Poznaniu


      

Jedyna kartka pocztowa, jaką napisał Stanisław Batorski do swojej żony 2 grudnia 1939 r.

Lista przewozowa więźniów obozu w Ostaszkowie.

Nazwisko Stanisława Batorskiego widnieje na pozycji 10, nadano mu obozowy numer 3917.


Źródło: W.Kujawa, D.Nowicki, A.Rubajczyk, Zawsze wierni. Dzieje Policji Państwowej na ziemi słupeckiej w latach 1918-1939, Słupca 2013