Branicki Seweryn

 

Branicki Seweryn

 

Starszy posterunkowy Policji Państwowej

 

Syn Kajetana i Antoniny z d. Wojniłowicz. Urodzony 8 stycznia 1890 r. w Żytomierzu na Wołyniu, zam. Białystok.

 

We wrześniu 1939 r. zmobilizowany do WP i wysłany na front – brak dalszych informacji o jego losach. Opublikowano w MP oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miejskiego w Białymstoku ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 9 maja 1946 r. Sygn. Zg. 253/1949 [2/5482/2007].

 

Na listach polskich jeńców wojennych zamordowanych i zaginionych w czasie II WŚ znaleźć można informację, iż Seweryn Branicki zginął 1940 r. i pochowany jest na Cmentarzu Wojennym w Miednoje (Rosja).

 

W 2008 r. w miejscowości Książki (woj. kujawsko-pomorskie) odbyła się uroczystość posadzenia czterech Dębów Katyńskich, z których jeden został poświęcony pamięci starszego posterunkowego Policji Państwowej Seweryna Branickiego.

 

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011; Wykaz polskich oficerów i policjantów zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie na stronach Katedry Polowej WP (www.katedrapolowa.pl), A.L. Szcześniak, Katyń. Lista ofiar i zaginionych jeńców obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk, Wydawnictwo „Alfa” Warszawa 1989 r., s. 261.