Brzeg Czesław


Brzeg Czesław

Starszy przodownik Policji Państwowej

Urodzony 5 lipca 1900 roku w Zagórowie. Syn Andrzeja i Pelagii z Ponieckich. Od roku 1927 żonaty z Bronisławą z Madajewskich rodowitą zagórowianką, ojciec Mieczysława /ur. 1928/ i Włodzimierza /ur. 1930/.

Posterunkowy Czesław Brzeg

Jako kilkunastoletni chłopiec działał w zorganizowanych w 1914 roku skautowych oddziałach sportowo-obronnych utworzonych w Zagórowie przy Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. Był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Jako ochotnik wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1919 – 1920 służąc w 29 pułku Strzelców Kaniowskich. W roku 1922 wstąpił w szeregi Policji Państwowej. W latach 1922-1926 ukończył szkołę policyjną. Od roku 1927 służył w Policji Państwowej w Blizanowie pow. Kalisz. W roku 1935 został przeniesiony do pracy w Wydziale Śledczym Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Kaliszu na stanowisko inspektora wydziału śledczego.

Czesław Brzeg wraz z rodziną w 1934 roku

Wydział Śledczy w Kaliszu. Trzeci z prawej w górnym rzędzie Czesław Brzeg.

W dniu 3 września 1939 roku został ewakuowany wraz z Kancelarią Wydziału Śledczego i Archiwum Policji Państwowej w Kaliszu na wschodnie tereny Rzeczypospolitej. Dostał się do niewoli sowieckiej. 12 kwietnia 1940 roku zostajłprzewieziony z Ostaszkowa w grupie 200 więźniów do Tweru /Kalinin/, gdzie został zamordowany. Nazwisko Czesława Brzega znajduje się na tajnej 100 osobowej liście NKWD nr 026/3 pod pozycją nr 58 nr jeńca 2823, datowanej na dzień 12 kwietnia 1940 roku. Pochowany w zbiorowej mogile w lasach koło Miednoje.

Odznaczony Krzyżem Walecznych i Medalem Niepodległości oraz pośmiertnie Krzyżem Kampanii Wrześniowej.

29 Pułk Strzelców Kaniowskich podczas wojny polsko – bolszewickiej.
Wśród maszerujących Czesław Brzeg.

 

Źródło: W.Kujawa, D.Nowicki, A.Rubajczyk, Zawsze wierni. Dzieje Policji Państwowej na ziemi słupeckiej w latach 1918-1939, Słupca 2013