Budzyński Antoni


Budzyński Antoni

Posterunkowy Policji Państwowej

Nazwisko policjanta pojawia się w dokumentach policyjnych datowanych na październik 1928 roku. Dzięki wspomnieniom Eugenii Czerniak dowiadujemy się, że był on przyjacielem rodziny st.post. Jana Cerowskiego. Pomagał wdowie po śmierci przyjaciela. W latach 30-tych został zwolniony ze służby. Było to zwolnienie „polityczne gdyż ujął się za ludowcami z przedmieścia”. Po zwolnieniu ze służby pracował w Słupcy jako „polowy”, czyli osoba pilnująca zbiorów na polach przed kradzieżami. Następnie jako były policjant został zatrudniony na przystani policyjnej na Warcie w Koninie. Podczas okupacji, będąc nadal pracownikiem przystani, został oskarżony o ostrzeżenie osoby poszukiwanej przez Niemców. Aresztowany po czterech dniach został zamordowany przez Gestapo.

 

Źródło: W.Kujawa, D.Nowicki, A.Rubajczyk, Zawsze wierni. Dzieje Policji Państwowej na ziemi słupeckiej w latach 1918-1939, Słupca 2013