Byszewski Kazimierz

 

Byszewski Kazimierz

Funkcjonariusz Policji Państwowej

Syn Bartłomieja i Marianny z d. Trochimiak. Urodzony w 1894 roku w Gródku, pow. Sokołów, zam. Białystok.

Służył w Policji Państwowej w stopniu kaprala(?).

W 1939 r. zmobilizowany do WP i wysłany na front, brał udział w powstaniu warszawskim – brak potwierdzonych informacji o jego dalszych losach. Według części zeznań – zginął w czasie powstania warszawskiego w walkach na ul. Królewskiej; wg. innych – wywieziony został do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu.

Opublikowano w Dz.U. Min. Spr. Nr 45 z 17 września 1948 r. oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miejskiego w Białymstoku ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 31 stycznia 1946 r. Sygn. Zg. 70/1948 [4/2684].

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011