Cichocki Wacław

 

Cichocki Jan

Starszy posterunkowy Policji Państwowej

Urodził się w dniu 02.09.1889 r. w Warszawie na ul. Twardej w rodzinie urzędniczej. Ojcem jego był Jan Cichocki, rodowity warszawiak, zmarł nagle dnia 1 sierpnia 1916 roku przed wyjściem do pracy w Magistracie. Matką była Janina z Wituskich, urodzona w Skoszewach zmarła w Warszawie w 1943 roku.

Jan ukończył 4-klasową szkołę miejską w Warszawie, a następnie praktykował w majątku Międzna koło Węgrowa ( jako zawód podawał – agronom). Po wybuchu I wojny światowej znalazł się w wojsku rosyjskim, a podczas walk został ranny. Po wyjściu ze szpitala w Astrachaniu, znowu znalazł się na froncie. Dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał w obozie jenieckim w Hamburgu.

Po zakończeniu wojny w roku 1918 wrócił do Warszawy. Wstąpił do Wojska Polskiego i brał udział w walkach na wschodzie kraju. W 1920 r. znalazł się w Warszawie. Po odparciu bolszewików, próbował ułożyć sobie życie. Prawdopodobnie za radą młodszego brata Zygmunta Cichockiego, który służył w PP w stopniu przodownika, również wstąpił do Policji Państwowej. W czerwcu 1923 r.  ukończył VIII kurs Szkoły Okręgowej PP w Warszawie. Następnie rozpoczął służbę w VIII Komisariacie PP w Warszawie przy ul. Śliskiej 52.

                               

W 1923 r., po uzyskaniu uprzedniej zgody Komendanta Okręgowego Policji Państwowej m.st. Warszawy, zawarł związek małżeński z telefonistką PASTA Eleonorą Czałkowską.

  

W 1926 r. zakończył służbę w Policji Państwowej, zakupił ziemię w Radzyminie, na której gospodarował przez cały okres międzywojenny. W lipcu 1944r. tocząca się pod Warszawą bitwa pancerna całkowicie zniszczyła jego gospodarstwo.

Wacław Cichocki zmarł w 1972 roku w Radzyminie.

 

Źródło: informacja od wnuka, Pana Włodzimierza Chrostowskiego