Comba Stanisław


Comba Stanisław

Starszy posterunkowy Policji Państwowej

Urodzony w 1899 r. Przez wiele lat pełnił służbę w jednostkach policji województwa poznańskiego, m.in. na Posterunku Policji Państwowej w Strzałkowie w powiecie słupeckim.

W sierpniu 1939 zmobilizowany do KOP, zamordowany w Twerze i pochowany w Miednoje.

 Starszy posterunkowy Stanisław Comba

 

Źródło: W.Kujawa, D.Nowicki, A.Rubajczyk, Zawsze wierni. Dzieje Policji Państwowej na ziemi słupeckiej w latach 1918-1939, Słupca 2013