Czechowski Teodor

 

Czechowski Teodor

 

Starszy przodownik Policji Państwowej

 

Syn Jana i Emilii z d. Maleszko. Urodzony 12 sierpnia 1892 r. w Białymstoku, zam. Zabłudów.

 

W polskich formacjach policyjnych od 1918 roku. Piastował stanowiska m.in. Komendanta Posterunków Policji w Sejnach, Krasnopolu, Świsłoczy, Wołkowysku i Goniądzu. Przed wybuchem II WŚ służył w PP w stopniu starszego przodownika w Zabłudowie, woj. białostockie.

 

W 1939 r. zmobilizowany do WP i wysłany na front, w wyniku działań wojennych został ranny i przebywał w szpitalu w Wołkowysku. Ze szpitala zabrany przez władze radzieckie i osadzony w więzieniu w Wołkowysku, w 1940 r. przewieziony do więzienia w Mińsku – brak dalszych informacji o jego losach.

 

Opublikowano w MP oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Gminnego w Zabłudowie ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 9 maja 1947 r. Sygn. Zg. 83/1949 [2/5317/2007].

 

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011