Czerepiński Edward

 

Czerepiński Edward

Przodownik Policji Państwowej

Syn Aleksandra i Franciszki z d. Kozłowska. Urodzony 10 grudnia 1899 r. w Brześciu nad Bugiem, zam. Białystok.

Funkcjonariusz II Komisariatu Policji Państwowej w Białymstoku. Służbę w Policji pełnił co najmniej od 1929 r. W momencie wybuchu II WŚ pracował w pionie śledczym w stopniu przodownika.

W 1939 r. zmobilizowany do WP i wysłany na front – brak dalszych informacji o jego losach.

Opublikowano w Dz.U. Min. Spr. Nr 35 z 10 czerwca 1948 r. oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miejskiego w Białymstoku ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 9 maja 1946 r.

Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939. Sygn. Zg. 720/1947 [4/1135].

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011