Domański Kazimierz

 

Domański Kazimierz

Posterunkowy Policji Państwowej

Syn Jana i Józefy z d. Majewska/Majerska (?). Urodzony 19 marca 1899 r. we wsi Chrapoń, pow. Sierpc (obecnie pow. Żuromin), zam. Białystok.

W wyniku działań wojennych dostał się jesienią 1939 r. do niewoli radzieckiej, przebywał w obozie jenieckim w Ostaszkowie (skąd przesyłał listy). Brak dalszych informacji o jego losach.

Opublikowano w MP oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miejskiego w Białymstoku ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 31 grudnia 1946 r. Sygn. Zg. 522/1948 [4/3122].

Na listach polskich jeńców zamordowanych i zaginionych w czasie II WŚ figuruje post. Kazimierz Domański, więzień obozu w Ostaszkowie, zmarł 1940 r., pochowany w Miednoje (Rosja)..

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011; Wykaz polskich oficerów i policjantów zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie na stronach Katedry Polowej WP (www.katedrapolowa.pl).