Dykowski Aleksander


Dykowski Aleksander

Starszy przodownik Policji Państwowej

Urodzony 5 października 1901 r. w Jastrzębie pow. Lipno. Syn Jana i Józefy. Uczestnik wojny polsko-sowieckiej 1920 r.

Aleksander Dykowski

Od 1932 roku Komendant Posterunku Policji Państwowej w Zagórowie w powiecie słupeckim.

Zamordowany przez Niemców dnia 18  grudnia 1942 r. w Kaliszu, za „zbrodnie na narodzie niemieckim”.

„Kara za polskie okrucieństwa. Polski przestępca z okresu września z powiatu Konin skazany na śmierć. Konin. Jeden z najgorszych podżegaczy przeciw Niemcom z okresu prześladowań Niemców we wrześniu 1939 dopiero teraz poniósł zasłużoną karę. Chodzi o polskiego starszego wachmistrza policji Aleksandra Dykowskiego z Hinterberg (Zagórów) (powiat Konin). Już w ostatnich dniach sierpnia 1939 Dykowski przeprowadzał u zamieszkałych na terenie jego rewiru (folksdojczów) obywateli pochodzenia niemieckiego rewizje w poszukiwaniu broni. Przy tym dopuścił się w wielu wypadkach czynnego znęcania i obrazy przeszukiwanych Niemców. I tak dopuścił się znęcania nad m.in. rolnikami Petzke i Gotfriedem, Hauptem i członkami ich rodzin w (Lesinsk)….(powiat konin). W gospodarstwach Rithamerrów, Konstantina Haupta, Zellmerów i Siedowów, wszyscy z gminy Drommin (powiat Konin), bito Niemców przy pomocy kolb karabinowych, pięści i kopniaków, przy czym nie oszczędzono również kobiety w wysoko zaawansowanej ciąży. Jak stwierdzono dopiero w trakcie śledztwa znaczną winę za męczeńską śmierć Niemca Ewalda Pede z Dromina ponosi również Dykowski. Pede został aresztowany wraz z ojcem i doprowadzony do posterunku policji w Hinterbergu. Tam w obecności zobowiązanego do interwencji starszego wachmistrza policji Dykowkiego pewien dotychczas niezidentyfikowany osobnik tak długo znęcał się nad ob. Pede, aż ten zmarł na skutek odniesionych obrażeń wewnętrznych. Sąd specjalny w Kaliszu skazał Dykowskiego za naruszenie porządku publicznego z użyciem broni na śmierć.”

Książeczka wojskowa Aleksandra Dykowskiego

 

Źródło: W.Kujawa, D.Nowicki, A.Rubajczyk, Zawsze wierni. Dzieje Policji Państwowej na ziemi słupeckiej w latach 1918-1939, Słupca 2013