Grzechnik Stanisław

 

Grzechnik Stanisław

Posterunkowy Policji Państwowej

Syn Romana i Anny z d. Rzechuła. Urodzony 25 lipca 1905 r. w Aleksandrówce, gm. Rudno (obecnie gm. Michów, woj. lubelskie), zam. Białystok.

W dniu 1 września 1939 r. zmobilizowany do WP i wysłany na front. W toku działań wojennych dostał się do niewoli radzieckiej. Przebywał w obozie jenieckim w Ostaszkowie, brak dalszych informacji o jego losach (ostatnią wiadomość przesłał 27 stycznia 1940 r.).

Opublikowano w MP oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miejskiego w Białymstoku ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 9 maja 1947 r. Sygn. Zg. 225/1949 [2/5455/2007].

Na listach zamordowanych i zaginionych polskich jeńców wojennych figuruje: Stanisław Grzechnik, zginął w 1940 r., pochowany na Cmentarzu Wojennym w Miednoje (Rosja).

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011; Wykaz polskich oficerów i policjantów zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie na stronach Katedry Polowej WP (www.katedrapolowa.pl).