Jasiak Franciszek


Jasiak Franciszek

Posterunkowy Policji Państwowej

Urodzony 25 marca 1906 roku. Do służby w Policji Państwowej wstąpił 20 maja 1930 r. Służbę pełnił w powiatach konińskim i tureckim. Rozkazem z dnia 11.03.1938 r. został przeniesiony z Posterunku PP w Słupcy na Posterunek PP w Goszczanowie, powiat turecki, gdzie służył do końca swojej policyjnej służby.

 

Źródło: W.Kujawa, D.Nowicki, A.Rubajczyk, Zawsze wierni. Dzieje Policji Państwowej na ziemi słupeckiej w latach 1918-1939, Słupca 2013