Joćko Michał

 

Joćko Michał

 

Funkcjonariusz Policji Państwowej

 

Syn Antoniego i Weroniki z d. Zaremba. Urodzony 7 grudnia 1895 r. w majątku Stary Dworzec, gm. Masalany, zam. Białystok.

 

W 1939 r. zmobilizowany do WP i wysłany na front, w wyniku działań wojennych dostał się do niewoli radzieckiej. Przebywał w obozie jenieckim w Ostaszkowie (skąd przesyłał listy) – od 13 stycznia 1940 r. brak dalszych informacji o jego losach.

 

Opublikowano w MP oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miejskiego w Białymstoku ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 31.XII.1946 r. Sygn. Zg. 16/1949 [2/5252/2007].

 

Na listach zamordowanych i zaginionych polskich jeńców wojennych figuruje Jocko Michał, ur. w 1895 r., więzień obozu w Ostaszkowie, zastrzelony w 1940 r., pochowany na Cmentarzu Wojennym w Miednoje (Rosja).

 

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011; Wykaz polskich oficerów i policjantów zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie na stronach Katedry Polowej WP (www.katedrapolowa.pl).