Kapelewski Marian Feliks

 

Kapelewski Marian Feliks

Straszy posterunkowy Policji Państwowej

Syn Antoniego i Marianny z d. Mroczkowska. Urodzony 20 listopada 1895 r. w Łomży, zam. Białystok. W dniu 5 września 1939 r. zmobilizowany do WP i wysłany na front – brak dalszych informacji o jego losach.

Opublikowano w MP oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miejskiego w Białymstoku ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 9 maja 1946 r. Sygn. Zg. 10/1949 [2/5246/2007].

Na listach zamordowanych i zaginionych polskich jeńców wojennych figuruje Kapelewski Marian, więzień obozu w Ostaszkowie, zastrzelony w 1940 r., pochowany na Cmentarzu Wojennym w Miednoje (Rosja).

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011; Wykaz polskich oficerów i policjantów zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie na stronach Katedry Polowej WP (www.katedrapolowa.pl).