Karolczak Stanisław

 

Karolczak Stanisław

Starszy przodownik Policji Państwowej

Urodzony 16 marca 1898 r. Do Policji Państwowej wstąpił w dniu 1 listopada 1922 r. Początkowo służył w Komendzie Powiatowej PP w Łasku, potem w Posterunku PP w Widawie. Następnie został komendantem Posterunku PP w Dłutowie, a od 1934 r. kierował Posterunkiem PP w Lutomiersku. W sierpniu 1936 r. został przeniesiony do Słupcy, gdzie odbył przeszkolenie w obronie przeciwlotniczo-gazowej. W 1936 r. ukończył kurs specjalny dla komendantów posterunków PP przy Szkole Oficerów w Warszawie. Od 1937 r. był komendantem Posterunku PP w Starym Mieście, powiat koniński.

Odznaczony: Medalem za Ratowanie Ginących, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz medalem Za udział w Wojnie Obronnej 1939 (pośmiertnie).

 

Źródło: W.Kujawa, D.Nowicki, A.Rubajczyk, Zawsze wierni. Dzieje Policji Państwowej na ziemi słupeckiej w latach 1918-1939, Słupca 2013