Kieżel Aleksander

 

Kieżel Aleksander

Pracownik Policji Państwowej

Syn Wincentego i Anny z d. Dembrowska. Urodzony 22 sierpnia 1891 r. w Białymstoku, zam. Tamże.

Dnia 18 grudnia 1939 r. został aresztowany przez władze radzieckie – brak dalszych informacji o jego losach.

Opublikowano w Dz.U. Min. Spr. Nr 7 z 16.II.1948 r. oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Miejskiego w Białymstoku ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 9 maja 1946 r. Sygn. Zg. 497/1947 [4/916].

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011