Kondracki Stefan

 

Kondracki Stefan

Starszy posterunkowy Policji Państwowej

Syn Jana i Emilii z d. Łozińska. Urodzony 3 lutego 1881 r. w Turośni Dolnej, gm. Juchnowiec (obecnie gm. Turośń Kościelna).

Funkcjonariusz Policji Państwowej w Białymstoku. We wrześniu 1939 r. dostał się do niewoli radzieckiej. Przebywał w obozie jenieckim w Ostaszkowie – brak dalszych informacji o jego losach.

Opublikowano w Dz.U. Min. Spr. Nr 41 z 29.VII.1948 r. oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miejskiego w Białymstoku ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 9 maja 1946 r. Sygn. Zg. 69/1948 [4/2683].

Na listach zamordowanych i zaginionych polskich jeńców wojennych figuruje: Kondracki Stefan, więzień obozu w Ostaszkowie, zginął w 1940 r., pochowany na Cmentarzu Wojennym w Miednoje (Rosja).

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011; Wykaz polskich oficerów i policjantów zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie na stronach Katedry Polowej WP (www.katedrapolowa.pl).