Korolczuk Aleksander

 

Korolczuk Aleksander

Przodownik Policji Państwowej

Syn Jana i Pauliny z d. Sadowska. Urodzony 20 lutego 1897 r. w Tykocinie, zam. Białystok.

W 1939 r. zmobilizowany do WP i ewakuowany w kierunku wschodniej granicy kraju. W wyniku działań wojennych dostał się do radzieckiej niewoli. Przebywał w obozie jenieckim w Ostaszkowie – brak dalszych informacji o jego losach (ostatni list z obozu przesłał na początku 1940 r.).

Opublikowano w MP oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miejskiego w Białymstoku ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 31 grudnia 1947 r. Sygn. Zg. 333/1949 [2/5558/2007].

Na listach zamordowanych i zaginionych polskich jeńców wojennych figuruje: Aleksander Korolczuk, zginął w 1940 r., pochowany na Cmentarzu Wojennym w Miednoje (Rosja).

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011; Wykaz polskich oficerów i policjantów zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie na stronach Katedry Polowej WP (www.katedrapolowa.pl).