Korzecki Stefan

 

Korzecki Stefan

Starszy posterunkowy Policji Państwowej

Syn Antoniego i Agaty z d. Kotek. Urodzony 19 grudnia 1905 r. w Nacewiczach, zam. Supraśl.

We wrześniu 1939 r. ewakuowany wraz ze swoim oddziałem na Wschód – brak dalszych informacji o jego losach.

Opublikowano w MP oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miejskiego w Białymstoku ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 9 maja 1946 r. Sygn. Zg. 595/1948 [4/3193].

Według wykazu polskich oficerów i policjantów zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie na stronach Katedry Polowej WP (www.katedrapolowa.pl) st. post. Policji Państwowej Stefan Korzecki został stracony w 1940 r. w Miednoje.

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011