Kowalski Franciszek

 

Kowalski Franciszek

Przodownik Policji Państwowej

Urodzony w 1896 roku. Komendant Posterunku Policji Państwowej w Zarzewie, woj. poznańskie.

Zamordowany w Twerze przez NKWD. Miejsce pochówku nieznane.

 

Źródło: Piotr Krzysztof Marszałek, Powstanie i rozwój organizacyjny polskich formacji policyjnych w południowo-zachodniej Wielkopolsce w latach 1918-1922, PWSZ IPiA Studia Lubuskie, Tom IV, Sulechów 2008