Krzych Józef

 

Krzych Józef

Funkcjonariusz Policji Państwowej

Syn Antoniego i Józefy z d. Samojednik. Urodzony w 1900 r. we wsi Nowiny, gm. Horyniec, woj. rzeszowskie (obecnie woj. podkarpackie), zam. Białystok.

We wrześniu 1939 r. zmobilizowany do WP i wysłany na front, brak dalszych informacji o jego losach.

Opublikowano w Dz.U. Min. Spr. Nr 41 z 29.VII. 1948 r. oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miejskiego w Białymstoku ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 9.V.1946 r. Sygn. Zg. 41/1948 [4/2656].

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011