Kucharzyk Józef

 

Kucharzyk Józef

Posterunkowy Policji Państwowej

Syn Jana i Katarzyny z domu Gorczyca. Urodzony 20 lutego 1900 r. w Wyżnem, ochrzczony następnego dnia w kościele parafialnym w Czudcu (chrzestni Wojciech Rykała i Regina Zybura).

W dniu 23 listopada 1927 r. zawarł związek małżeński z Heleną Schmidt.

W 1939 r. pełnił służbę na posterunku w Skałacie. Po 17 września 1939 r. w niewoli sowieckiej. Był więźniem Ostaszkowa. Jego nazwisko znajduje się na liście wywozowej NKWD nr 023/5 pod pozycją 64. Zamordowany w Twerze. Pochowany w Miednoje.

Pośmiertnie mianowany na stopień aspiranta.

 

Źródło: Piotr Szopa, Zbrodnia katyńska 1940,: Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Czudcu, Księga chrztów wsi Wyżne; Miednoje. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, t. 2: (m-ż), Warszawa 2006, red. Z. Gajowniczek, B. Gronek, s. 457.