Kulikowski Franciszek

 

Kulikowski Franciszek

Funkcjonariusz Policji Państwowej

Syn Stanisława i Julii z d. Piasecka. Urodzony 14 maja 1899 r. w Wasilkowie, zam. tamże.

Emerytowany funkcjonariusz Policji Państwowej. W 1940 r. wyruszył w kierunku Warszawy, gdyż chciał się przedostać do Generalnego Gubernatorstwa. Brak informacji o jego dalszych losach.

Opublikowano w Dz.U. Min. Spr. Nr 5 z 22.I.1948 r. oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Miasta Wasilków ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 9 maja 1947 r. Sygn. Zg. 326/1947 [4/752].

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011