Kuliński Franciszek

 

Kuliński Franciszek

Przodownik Policji Państwowej

Syn Józefa i Katarzyny z domu Pokrywka. Urodzony 19 lutego 1893 r. w Wyżnem (w Księdze Cmentarnej… podano imię matki Wiktoria, jednak w księdze chrztów widnieje Katarzyna), ochrzczony następnego dnia w kościele parafialnym w Czudcu.

Służbę w Policji Państwowej pełnił m.in. na stanowisku komendanta posterunku w Tarnowskiej Woli w pow. tarnobrzeskim. We wrześniu 1939 r. służył na posterunku w Biskowicach w pow. Samborskim, woj. lwowskie.

Był więźniem obozu w Ostaszkowie. Jego nazwisko figuruje na liście wywozowej NKWD nr 0333 pod pozycją 75. Zamordowany w Twerze. Pochowany w Miednoje.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Pośmiertnie mianowany na stopień aspiranta.

 

Źródło: Piotr Szopa, Zbrodnia katyńska 1940, Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Czudcu, Księga chrztów wsi Wyżne; Miednoje. Księga Cmentarna…, s. 465