Kural Andrzej

 

Kural Andrzej

Posterunkowy Policji Państwowej

Syn Walentego i Marii z d. Ropek. Urodzony 12 listopada 1898 r. w Okocimiu, zam. Białystok.

W latach 1924-1926 pracował jako policjant w woj. tarnopolskim, następnie w latach 1926-1939 pełnił służbę w II Komisariacie Policji w Białymstoku.

Pod koniec września 1939 r. zatrzymany podczas prowadzonej przez władze sowieckie rejestracji ludności. Od tamtego momentu brak informacji o jego dalszych losach.

Sąd postanowił o opublikowaniu w MP oraz na tablicy informacyjnej w Zarządzie Miejskim w Białymstoku ogłoszeń o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 31 grudnia 1946 r. Sygn. Zg. 31/1946 [4/308], Sygn. Zg. 116/1947 [4/544].

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011