Litka Jan

 

Litka Jan

Starszy posterunkowy Policji Państwowej

  

Syn Wojciecha i Agnieszki. Urodzony 11 czerwca 1884r. w Ostrowie, pow. gostyński, woj.poznańskie.

W Policji Państwowej służył od 1929 r. — m.in. rozkazem nr 436 z 23 listopada 1932r. został przeniesiony z Posterunku PP w Rakoniewicach do Komendy Powiatowej PP w Wolsztynie. Następnie rozkazem nr 446 z 24 stycznia 1933r. przeniesiono go z Komendy Powiatowej PP w Wolsztynie na Posterunek PP w Osiecznej pow, leszczyński. Kolejno służbę pełnił na Posterunku PP w Gostyniu, gdzie pracował do września 1939r.

Aresztowany prez Sowietów, więziony był w obozie ostaszkowskim. Został zamordowany w Kalininie w 1940 r. i spoczywa w Miednoje.

Starszy posterunkowy Jan Litka został odznaczony Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921 (nadany 6 lutego 1929 r.) Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.

Postanowieniem Prezydenta RP z 5 października 2007r. awansowany do stopnia aspiranta PP.

 

                                                                                                                Jan Litka w latach młodzieńczych                                        Jan Litka z żoną Jadwigą

 Dane o rodzinie: żona Jadwiga, córki Janina, Leonia, Stefania , Wanda i Lubomira.

 

Jego brat Tomasz Litka ur. 13.12.1887 r. również służbył w Policji Państwowej woj. poznańskiego w stopniu starszego posterunkowego.

 

Źródło: Martyrologia Policjantów Województwa Poznańskiego II RP, red. Zenona Smolarka, Andrzeja Borowskiego, Wyd. WSPol 2010

 

                                                                                                                                                            do góry