Luka Bogumił

 

Luka Bogumił

Starszy przodownik Policji Państwowej

Czasem jego nazwisko pisano Lucke, bądź Luke.

Komendant Posterunku Policji w Zagórowie w latach 1918 – 1931. Na ślad o komendancie posterunku policji w Zagórowie natrafiliśmy min. w następujących materiałach źródłowych: Marian Jarecki –„Peowiacy pierwsze ofiary okupacji niemieckiej w Zagórowie” –„11 listopada 1918 roku zagórowscy peowiacy wspólnie z oddziałem harcerzy już od rana poczęli rozbrajać Niemców. Została rozbrojona żandarmeria niemiecka licząca 20 ludzi z komendantem tej placówki Krauze, który stawiał opór oraz posterunek policji z komendantem Lucke.” Michał Pearson-Przepierczyński wspomina w liście do pana Andrzeja Bernata o zagórowskim komendancie – „(…) Zagórów miał wielkie szczęście bo Niemcy (chodzi o rok 1914 D.N.) ustalili na Komendanta policji oficera Katolika pod nazwiskiem Luke. Był on bardzo względny i przychylny dla mieszkańców Zagórowa. Tak że po wojnie (1918 rok D.N) w wolnej już Polsce, zaofiarowano jemu pozycje Komendanta Policji w Zagórowie. (…) W okolicy Zagórowa było dużo bandytów w tym czasie. To byli przeważnie dezerterzy z Armii rosyjskiej. Oni napadali na wioski i rabowali wieśniaków. Komendant Luke prędko oczyścił okolice od tych bandytów i kilku z nich zapłacili swoim życiem.”

Polowanie w Anielewie 17.01.1926 rok.Bogumił Luka stoi drugi od lewej.

 

Komendant Policji w Zagórowie Lucke wraz z harcerzami w 1922 roku.

 

 

Źródło: W.Kujawa, D.Nowicki, A.Rubajczyk, Zawsze wierni. Dzieje Policji Państwowej na ziemi słupeckiej w latach 1918-1939, Słupca 2013