Pasionek Adam Kazimierz

 

Pasionek Adam Kazimierz

Posterunkowy Policji Państwowej

Syn Jana i Antoniny z domu Leja. Urodzony 30 lipca 1916 r. w Lutczy (woj. lwowskie), ochrzczony w tamtejszym starym kościele. Miał braci Mieczysława i Tadeusza oraz siostrę Bronisławę. Jego ojciec, jak odnotowano w księdze parafialnej, miał być prefektem Ekspozytury Żandarmerii Austro-Węgier (prawdopodobnie posterunku w Lutczy), a ojciec chrzestny brata Mieczysława – Eugeniusz Smiałowski – był prefektem żandarmerii w Niebylcu.

Adam Kazimierz Pasionek służył w Policji Państwowej od 14 maja 1937 r. jako kandydat kontraktowy na szeregowego. Po ukoń­czeniu w dniu 28 lutego 1938 r. Normalnej Szkoły Fachowej dla Szeregowych Policji Polskiej w Mostach Wielkich skierowany do służby w policji województwa krakowskiego. Od 1 kwietnia 1938 do września 1939 r. służył na Posterunku Policji Państwowej w Raciechowicach w pow. myślenickim (woj. krakowskie).

Zamordowany przez Sowietów, pochowany w Miednoje.

Jego nazwisko znajduje się na liście wywozowej nr 023/3, pozycja 65 (teczka miała nr 3113).

 

Źródło: Piotr Szopa, Zbrodnia katyńska 1940, Archiwum Parafialne w Lutczy, Księga chrztów; Miednoje. Księga Cmentarna…, s. 663.