Piotrowicz Wacław

 

Piotrowicz Wacław

Starszy posterunkowy Policji Państwowej

Syn Antoniego i Antoniny z d. Sebestianowicz. Urodzony 1 stycznia 1906 r. w Podorosku, gm. Podorosk pow. Wołkowyski woj. białostockie (obecnie Białoruś), zam. Białystok.

Zmobilizowany do WP i wysłany na front. W toku działań wojennych dostał się do niewoli radzieckiej. Przebywał w obozie jenieckim w Ostaszkowie. Brak dalszych informacji o jego losach.

Opublikowano w MP oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miejskiego w Białymstoku ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 31 grudnia 1946 r.

W aktach znajduje się odpis zawiadomienia, że plut. P.P. Piotrowicz Wacław znajduje się na liście osób zaginionych z obozu w Ostaszkowie (pismo przesłane przez Dowództwo Jednostek Wojskowych na Środkowym Wschodzie Biuro Pomocy Rodzinom Wojskowym, Nr L.Dz. 50/RW/P. III/46 z 12.II.1946 r.). Sygn. Zg. 338/1948 [4/2942].

Na listach zamordowanych i zaginionych polskich jeńców wojennych figuruje Piotrowicz Wacław, st. post. (lub plutonowy) Policji Państwowej, więzień obozu w Ostaszkowie, zginął w 1940 r., pochowany na Cmentarzu Wojennym w Miednoje (Rosja).

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011; Wykaz polskich oficerów i policjantów zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie na stronach Katedry Polowej WP (www.katedrapolowa.pl).