Rutkiewicz Ludwik

 

Rutkiewicz Ludwik

Posterunkowy Policji Państwowej

 

Urodzony w roku 1905 w Wilnie.

Służbę pełnił na Posterunku Policji Państwowej w miejscowości Hruzdowo w powiecie postawskim (woj. wileńskie), a następnie w miejscowości Krewo w powiecie oszmiańskim (woj. wileńskie). Mieszkał wspólnie z rodziną w miejscowości Kucewicze w powiecie oszmiańskim.

Aresztowany w 1939 roku przez NKWD. Prawdopodobnie przebywał w więzieniu w Oszmianach. Dalszy jego los jest nieznany. Prawdopodobnie został przez Sowietów rozstrzelany, tak jak inni policjanci. Jego żona wraz z trójką małych dzieci została wywieziona na Syberię.

 

Źródło: informacje od Pana Jerzego Peplińskiego