Rybacki Tomasz

 

Rybacki Tomasz

Przodownik Policji Państwowej

Syn Franciszka i Joanny z d. Gronowska. Urodzony 25 sierpnie 1899 r. w Bodzewie, pow. Gostyń, woj. poznańskie, zam. Białystok.

W roku 1939 wraz ze swoim oddziałem został ewakuowany z Białegostoku. W styczniu 1940 r. przesłał list informujący, iż znajduje się w niewoli radzieckiej w Ostaszkowie. Brak dalszych informacji o jego losach.

Sąd postanowił o zamieszczeniu w MP ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 1 stycznia 1948 r. Sygn. Zg. 64/1950.

Na listach zamordowanych i zaginionych polskich jeńców wojennych figuruje Rybacki Tomasz, zginął w 1940 r., pochowany na Cmentarzu Wojennym w Miednoje (Rosja).

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011; Wykaz polskich oficerów i policjantów zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie na stronach Katedry Polowej WP (www.katedrapolowa.pl).