Rybczyński Józef

 

Rybczyński Józef

Starszy posterunkowy Policji Państwowej

Syn Wacława i Marii z d. Kokut. Urodzony 14 marca 1903 r. w Sosnowcu, zam. Białystok.

 We wrześniu 1939 r., wraz z cofającymi się wojskami polskimi, ewakuowany na wschód. Brak dalszych informacji o jego losach.

Sąd postanowił o opublikowaniu w Dz.U. Min. Spr. Nr 11 z 15.X.1947 r. ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 31 grudnia 1946 r. Sygn. Zg. 189/1947 [4/617].

Na listach polskich jeńców wojennych figuruje Rybczyński Józef, zginął w 1940 r., pochowany na Cmentarzu Wojennym w Miednoje (Rosja).

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011; Wykaz polskich oficerów i policjantów zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie na stronach Katedry Polowej WP (www.katedrapolowa.pl).