Rogowski Karol

 

Rogowski Karol

Urzędnik Policji Państwowej

Syn Stanisława i Antoniny z d. Mościcka. Urodzony 27 stycznia 1898 r. w Uszni, pow. Złoczów, woj. tarnopolskie, zam. Białystok.

Od 1927 r. pracował jako urzędnik Policji Państwowej w Białymstoku. Z powodu przebycia ciężkiej choroby w 1937 r. został przeniesiony w stan spoczynku.

W 1942 r. skierowany przez niemieckie władze okupacyjne do przymusowych robót na kolei (pracował w charakterze kolejarza). W lutym 1944 r. wywieziony na tereny b. Prus Wschodnich. Ostatni raz widziany w okolicach Grajewa w czasie wycofywania się wojsk niemieckich. Brak dalszych informacji o jego losach.

Opublikowano w MP oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miejskiego w Białymstoku ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 9 maja 1946 r. Sygn. Zg. 84/1949 [2/5318/2007].

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011.