Rymaszewski Franciszek

 

Rymaszewski Franciszek

Starszy posterunkowy Policji Państwowej

Syn Jana i Joanny z d. Brzozowska. Urodzony 11 października 1888 r. w Gąsówce Skwarkach, gm. Sokoły (obecnie gm. Łapy), zam. Białystok.

W czasie I wojny światowej zmobilizowany do armii carskiej, brał czynny udział w działaniach wojennych. W 1919 r. powrócił do Białegostoku, gdzie rozpoczął pracę w Policji Państwowej. Służbę pełnił służbę w Choroszczy, Turośni Kościelnej, Lewickich. W latach 1922-1939 pełnił służbę w stopniu starszego posterunkowego w II Komisariacie Policji Państwowej w Białymstoku.

Za dwudziestoletnią służbę odznaczony medalem „Bene Merentibus” („Dobrze Zasłużonym”).]

We wrześniu 1939 r. zmobilizowany do WP. Jako konwojent eskortował Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej w Białymstoku. Podczas jego ewakuacji na wschód, pod koniec września 1939 r. na Polesiu dostał się do niewoli sowieckiej. Umieszczony został w obozie jenieckim w Ostaszkowie. Ostatnią kartkę z obozu przesłał do rodziny 1 lutego 1940 r.

Opublikowano w Dz.U. Min. Spr. Nr 49 z 8.XI.1948 r. oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miejskiego w Białymstoku ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 9 maja 1946 r.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939 r. Sygn. Zg. 84/1948 [4/2698].

Na listach polskich jeńców wojennych figuruje Rymaszewski Franciszek, ur. 11.X.1888 r. w Gąsówce Skwarkach, st. post. Policji Państwowej, zginął w 1940 r., pochowany na Cmentarzu Wojennym w Miednoje (Rosja).

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011; Wykaz polskich oficerów i policjantów zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie na stronach Katedry Polowej WP (www.katedrapolowa.pl).