Sabatowski Franciszek

 

Sabatowski Franciszek

Przodownik Policji Państwowej

Syn Józefa i Ludwiki z d. Michnowska. Urodzony 12 kwietnia 1900 r. we wsi Rejów (obecnie dzielnica Skarżyska-Kamiennej), gm. Suchedniów, woj. kieleckie, zam. Białystok.

Od 1934 r. pełnił funkcję Komendanta Posterunku Policji Państwowej w Siemiatyczach (woj. białostockie).

W 1939 r. powołany do Wojska Polskiego i wysłany do Wilna. W toku działań wojennych dostał się do niewoli sowieckiej. W 1940 r. przesłał pocztówkę z obozu jenieckiego w Ostaszkowie. Brak dalszych informacji o jego losach.

Opublikowano w MP Nr 101 z 25.VII.1947 r. ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Datę zgonu ustalono na 31.XII.1946 r. Sygn. Zg. 91/1947 [4/519].

Na listach zamordowanych i zaginionych polskich jeńców wojennych figuruje Sabatowski Franciszek, zginął w 1940 r., pochowany na Cmentarzu Wojennym w Miednoje (Rosja).

 

Źródło: Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku tom II – powiat białostocki, Białystok 2011; Wykaz polskich oficerów i policjantów zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie na stronach Katedry Polowej WP (www.katedrapolowa.pl).