Sarnowski Stanisław


Sarnowski Stanisław

Posterunkowy Policji Państwowej

Syn Kaspra i Zuzanny z Wancków. Urodzony 18 kwietnia 1890 w Kuźnicy Trzcińskiej, pow. Kępno.

Do szkoły ludowej uczęszczał w miejscowości rodzinnej w latach 1897-1904. W latach 1905-1908 pracował we Wrocławiu, w charakterze ucznia gastronomiczo-hotelarskiego, a w latach 1908-1915 jako pracownik gastronomiczny w Berlinie. W dniu 15 maja 1915 r. został powołany do armii niemieckiej. Służbę pełnił w 395 pułku piechoty na froncie Zachodnim w Belgii i Francji. W sierpniu 1917 r. dostał się do niewoli francuskiej w okolicach Verdun w miejscowości Malencourt. W obozie jenieckim zgłosił się do obozu polskiego w Le Puy. Pracował w cegielni w miejscowości Roaune. W maju 1919 r. wstąpił do wojska polskiego, z którego został zwolniony na skutek demobilizacji w marcu 1920 r.

Dnia 20 grudnia 1920 r. został przyjęty do Policji Państwowej i przydzielony do Komendy Powiatowej w Lesznie, gdzie służył do wybuchu wojny 1 września 1939 r.

Pierwszego dnia wojny, wraz z innymi policjantami powiatu ewakuował się na Warszawę. Do Leszna powrócił w początkach października 1939 r. W styczniu 1940 r. wraz z innymi policjantami z Leszna został wysiedlony i wcielony do Policji Polskiej w powiecie jasielskim. Początkowo na posterunek w Sękach, a następnie na posterunek w Skołyszynie. Służbę tam pełnił do sierpnia 1944 r. Po wkroczeniu Sowietów w styczniu 1945 r. powrócił do Leszna. Od dnia 1 grudnia 1945 pracował jako zarządca w majątku ziemskim w Czyżowie. Od 15.05.1946 r. pracował w Biurze Ewidencji i Ruchu Ludności w Zarządzie Miejskim w Szprotawie. W 1948 r. został niesłusznie oskarżony o zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu w czasie wojny. W wyniku procesu został z zarzutów oczyszczony. Ponownie został oskarżony z art. 2 dekretu z 31 sierpnia 1944 r. w 1949 r. i skazany na 6 lat pozbawienia wolności.

 

Źródło: Piotr Krzysztof Marszałek, Powstanie i rozwój organizacyjny polskich formacji policyjnych w południowo-zachodniej Wielkopolsce w latach 1918-1922, PWSZ IPiA Studia Lubuskie, Tom IV, Sulechów 2008